Upphandla jämställt

Kommuner och landsting har stora möjligheter att ställa jämställdhetskrav i sin offentliga upphandling, ändå är det en möjlighet som används sparsamt. SKL har nyligen publicerat en vägledning i ämnet.

Pulikationen ska hjälpa upphandlande myndigheter att ställa krav som främjar jämställdhet vid upphandling och där klargörs bland annat de juridiska möjligheterna att ställa sådana krav.  

Vägledningen ”Hållbar jämställdhet” riktar sig även till politiker som vill öka sin kunskap om jämställdhet som kvalitetskrav.

I vägledningen ges konkreta exempel på hur det kan se ut i verkligheten.

Ett företag som vill sälja varor eller tjänster till Växjö kommun ska bifoga en aktuell jämställdhetsplan och förbinder sig att inte diskriminera någon i sin verksamhet, ett krav som också gäller underleverantörer.

Ett vårdföretag som vill sälja tjänster till Stockholms läns landsting ska kunna följa upp att kvinnor och män får en likvärdig vård.

Leverantörer som ska ingå avtal med socialnämnden i Bollnäs ska följa nämndens jämställdhetspolicy som slår fast att jämställdhetsarbetet är en del av ett pågående kvalitetsarbete och att kvinnor och män ska få likvärdig behandling.

– Det är naturligtvis också viktigt hur man ställer krav, det vill säga att kraven är tydligt formulerade, relevanta ur ett jämställdhetsperspektiv, samt att de är möjliga att följa upp. Jämställdhetsintegrering handlar om att formulera mål och följa upp dem på ett sätt som synliggör kvinnor och män i resursfördelning, bemötande och service, skriver SKLs ordförande Anders Knape och Carina Sándor, ordförande i styrgruppen för Hållbar jämställdhet, i en debattartikel.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *