Upphandla livsmedel med högt ställda krav – oavsett produktionsland

Naturligtvis kan offentlig sektor ställa långtgående krav på miljö och djurskydd, men det är inte tillåtet att kräva närproducerat.

Anna Maria Corazza Bildt skriver i ett inlägg i GP den 23.2 att det går att ställa krav på närproducerat vid offentlig upphandling.

Miljöstyrningsrådet anser naturligtvis att upphandlande myndigheter ska kunna ställa långtgående krav på miljö, djurskydd och kvalitet på de livsmedel som upphandlas. Men om dessa produkter sedan produceras i Sverige, eller i något annat land får en upphandlande myndighet inte påverka.

Miljöstyrningsrådet tar fram upphandlingskriterier för hållbara produktionsmetoder. Dessa har ingenting att göra med om produkten är lokalt producerad eller inte. Det handlar snarare om att se till miljöpåverkan och djurskyddsaspekter.

De nya EU-direktiven tillåter således inte krav på ett visst ursprung vid upphandling – man får inte diskriminera någon leverantör på grund av geografisk hemvist. Det är inte heller säkert att det är bättre ur miljösynpunkt att handla närproducerat. Den största miljöpåverkan beror på vilken typ av livsmedel det handlar om och hur det producerats. Exempelvis har ett svenskt nötkött betydligt högre miljöpåverkan än bönor från Italien.

Däremot är det möjligt att fundera över hur upphandlingen kan genomföras för att underlätta för småföretag producenter att lämna anbud. Ett exempel är att dela upp upphandlingen i mindre delar. Småföretag kan då ges möjlighet att lämna anbud på mindre volymer. Att även upphandla transporten separat kan också gynna småföretag eftersom de ofta inte har möjlighet att leverera på flera olika adresser flera dagar i veckan.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *