Upphandla partnerskap — Är det möjligt?


I takt med att komplexiteten och behovet av flexibilitet ökar vid upphandlingar av tjänster och varor ökar behovet av att etablera närmre partnerskap med leverantörerna. Är det möjligt, med tanke på att lagen om offentlig upphandling delvis är konstruerad för att tillse att upphandlingar sker på armlängds avstånd?

Den 30 januari, under Upphandlingsdagarna 2014, presenteras affärs- och kontraktsmodellen Vested, baserad på forskning vid University of Tennessee om framgångsrika partnerskap. Vested erbjuder en möjlighet för upphandlande myndigheter att inom LOU:s ramar uppnå de bevisade fördelarna med partnerskapsinriktade kontrakt. David Frydlinger, Advokat och Lars Arrhed, Advokat, Advokatfirman Lindahl berättar mer.

Ta del av hela programmet inför Upphandlingsdagarna 2014 genom att klicka här.

Lär dig med om hur du kan etablera närmare partnerskap med dina leverantörer!
Anmäl dig till Upphandlingsdagarna 2014 redan idag genom att klicka här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *