Upphandlar fältverksamhet för hemlösa

Umeå kommun genomför en upphandling av fältverksamhet för hemlösa. Leverantören ska skapa en arbetsgrupp med personal som jobbar helt mobilt kvällar och helger. Det framgår av kommunens webbplats.
Arbetsgruppen ska utgöra en resurs för berörda myndigheter och fungera som personliga ombud för respektive individ. Genom detta kompletterande sociala stöd ska dessa hemlösa få handlingskraft att komma vidare, menar Socialtjänsten i Umeå kommun.
Leverantören ska även kunna lösa akutskedet med att ordna tillfälliga övernattningar. Övernattningarna ska ske i tre små lägenheter som Umeå kommun tillhandahåller i ett nära samarbete med fastighetsägarna i Umeå. Hyran bekostas av Umeå kommun. Villkoren och förutsättningarna för samarbetet med fastighetsägarna ansvarar Socialtjänsten för. I förutsättningarna ingår att kommunen etablerar ett gott samarbete med både ägarna till fastigheter och de som jobbar som kvartersvärdar samt polisen. I Leverantörens uppdrag ingår också att delta i detta nätverksbygge.
Leverantören ska i samarbete med Socialtjänsten stötta berörda personer att planera långsiktigt. Huvudansvaret för den planeringen ligger dock på Socialtjänsten.
Bakgrunden enligt Umeå kommun är att ett tryggt boende utgör en viktig förutsättning för att en individ ska kunna stärkas att förändra sin situation. En hemlös person kan behöva olika former av stödinsatser. En viktig del av kommunens arbete är att bedriva uppsökande verksamhet och knyta kontakt med människor i utsatta situationer, skriver man i upphandlingsunderlaget.
Kommunen har ett ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. I socialtjänstlagen framhålls bland att personer med missbruksproblem ska upplysas om socialtjänstens verksamhet. Samverkan med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer framhålls som viktig. Gruppen hemlösa är heterogen och det behövs olika former av insatser för att kunna möta deras skiftande behov.
I Umeå har uppsökande verksamhet till ovanstående målgrupp bedrivits i projektform samt sedermera som avtalsbaserad verksamhet.
Sista anbudsdag är den 9 september 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *