Upphandlare möts i Helsingborg

Knappt har Sveriges största arrangemang på området, Upphandlingsdagarna, avhållits förrän SOI:s årsdagar är på tapeten.
I år hålls dagarna 20-22 april, från lunch till lunch. De utgör de offentliga inköparnas eget forum för nätverkande, årsmöte, seminarier, m.m. Bland seminarierna kan nämnas teman kring inköpsorganisationer, idéburen sektor samt sociala krav i upphandlingar.
Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) håller i år sin årskonferens i Skånemetropolen Helsingborg, där inköpschef Henrik Karlsson, känd av OFFENTLIGA AFFÄRERS läsare, är ansvarig för förberedelserna. Till sin hjälp har han två grupper; en konferensgrupp som bl.a. arbetar med programmet, samt en lokal grupp som bl.a. tar sig an kvällarnas festligheter.
Nytt för i år är att några av landets bästa upphandlingsjurister tävlar om ”bästa kommande lagändring”, dessutom finns branschorganisationer på plats för dialog och möten. SOI Mitt, Norr och Syd kommer i seminarier att visa exempel från sina regioner.
Moderator är den skånske komikern Johan Wester.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *