Upphandlarna har nyckelposition

Det blev rekord i facklig närvaro på årets Upphandlingsdagar. Fyra fackförbund fanns i år med, Vision, Kommunal, TCO och Akademikerförbundet SSR.  De deltog som utställare, partner och med företrädare i seminarier och debatter.
 – Det är roligt att Upphandlingsdagarna lockar fler och fler deltagare, tycker Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.  Hon menar att det är bra att det finns en möteplats som Upphandlingsdagarna där politik, fackförbund, leverantörer och praktiker kan mötas och diskutera frågorna.
– I ett läge där vår välfärd står inför stora utmaningar måste fokus vara på hur vi ständigt kan utveckla kvaliteten, säger förbundsorföranden till OFFENTLIGA AFFÄRER.
Hon ser upphandling som ett samhällspolitiskt styrmedel som ger politiker möjlighet att ställa etiska och sociala krav för att bidra till schysta villkor och bättre miljö.
– Vi vill finnas med i debatten kring utveckingen av välfärden men också lyfta fram upphandlarnas nyckelposition i offentlig upphandling.
Vision organiserar många upphandlare och inköpare och lyfter deras villkor och förutsättningar. Fackförbundet menar att offentlig verksamhet ska beakta upphandling som en strategisk ledningsfråga och ett verktyg för att flytta fram positionen för schyst upphandling.
Vad är enligt din uppfattning den enskilt viktigaste åtgärden som kan göras för att förbättra de offentliga inköparnas situation?– Låt proffsen vara proffs! Fokusera på medarbetares kunskap och professionalitet.  Ardalan Shekarabi, (civilminister med ansvar för upphandlingsfrågorna, red:s anm.) inledde Upphandlingsdagarna med dessa ord. Jag kan bara hålla med. Upphandlare är proffs!
– Upphandlingar omsluter betydande värden och det är självklart att upphandlare är centrala och de måste ha goda förutsättningar att genomföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Vi ser bland våra medlemmar att arbetsbelastningen är mycket eller ganska hög, totalt 88 procent anger detta. Att ha en god balans mellan krav och resurser för att genomföra upphandlingsprocesserna i välfärden är en förutsättning för ett gott kvalitetsarbete.
En längre version av intervjun publiceras i nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *