Upphandling för en giftfri förskola

För att nå det svenska miljömålet om en giftfri miljö gör Kemikalieinspektionen bedömningen att det behövs fler styrmedel än lagstiftning. Ett sådant styrmedel som kompletterar andra är upphandling.
Många kommuner har antagit mål och policys om att arbeta för en giftfri förskola. I deras arbete är upphandling och möjligheterna att ställa miljökrav ett av de verktyg de kan använda i arbetet för att nå sina mål.
Bakgrunden är Naturvårdsverkets projekt Operation Giftfri Förskola. Först genomfördes en inventering för att se vilka kemikalier som finns i förskolan och vilken utsträckning som barn och personal utsätts.
En av de kommuner som redan börjat arbeta med detta är Sundbyberg, som antagit ett program om 23 åtgärder som ska minska förekomsten av miljögifter i förskolan inom sex olika områden. Man börjar med att rensa bort eller fasa ut sådant som gammal elektronik, gamla plastleksaker och möbler, madrasser, kuddar, m.m. som kan innehålla gifter.
För att sedan säkerställa att de produkter som köps in är bättre än de som rensats bort har man antagit en inköpsguide till förskolorna. Denna ska vara till hjälp för bättre inköp till förskolorna. Hygienprodukter ska vara miljömärkta och allergivänliga. I framtida upphandlingar ska skärpta miljökrav tillämpas i syfte att säkerställa bra produkter i förskolorna.
Konkurrensverket har tagit fram en utbildning och ett ”kravpaket”, båda riktade till kommuner och andra organisationer som i sin upphandling vill ställa krav för att bidra till minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan.

0 thoughts on “Upphandling för en giftfri förskola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *