Upphandling ger usla arbetsvillkor

Upphandlingar av kollektivtrafik skapar otrygga arbetsförhållanden för förarna, som måste söka om sina tjänster när en ny entreprenör vinner avtalet. I Stockholm har man som policy att personalen följer med, men i Göteborg avråder juristerna från sådana krav i upphandlingen.

Idag är kollektivtrafiken konkurrensutsatt i hela landet. Nya upphandlingar görs i regel med 8-10 års intervall och när en ny entreprenör ska ta över busstrafiken sägs alla förare upp.

De flesta får anställning hos det nya bussbolaget, men facket kritiserar att trafikföretagen ges möjlighet att gallra ut personal som till exempel börjar bli till åren. Dessutom innebär nyanställning inte sällan sämre villkor. Sådana arbetsförhållanden stressar bussförare och skapar oro för anställningen.

Lasse Selander som är fackligt ansvarig för Kommunals trafikmedlemmar i Göteborg, är kritisk mot Västtrafik som är upphandlande huvudman, eftersom man inte inkluderar krav på övertagande av personal i sina upphandlingar.

– Det råder olika uppfattningar kring övertagande av personal i samband med upphandling av kollektivtrafiken. I till exempel Stockholm har man som policy att den befintliga personalen följer med, vilket inte är fallet i Göteborg, säger Lasse Selander som organiserar både kommunalt och privat anställda trafikmedlemmar.

Juristerna på Västtrafik anser att det inte är möjligt att ställda sådana krav.

– Frågan har varit uppe på politisk nivå och vi kommer säkert få anledning att diskutera vidare, men vi har inga planer just nu på att göra annorlunda, säger trafikchef Mikael Olsson på Västtrafik.

Västtrafik ställer dock krav på att övertagandet ska ske på ett bra sätt.

– Där ingår bland annat att ge all befintlig personal chansen att söka, påbörja rekryteringsprocessen i god tid och även tydligt lämna besked i frågan, säger Mikael Olsson.

Krav eller kultur
En upphandling har nyligen avslutats i Angered och operatören Keolis har dragit igång anställningsprocessen inför trafikstarten i juni 2012. Avtalet omfattar 125 medarbetare och 17 linjer och omsättningen uppgår till cirka 100 miljoner kronor per år. Keolis kör sedan ett år tillbaka även i Partille och Mölndal.

Lasse Selander menar att det är en tillgång för den nya entreprenören att få behålla de människor som är väl insatta i verksamheten och att slippa processen med nyanställningar.

Finns det några skall-krav inskrivna i upphandlingsförfarandet när det gäller övertagande av personal?

– Nej, det gör det inte och jag tror inte att det gör det i Stockholm heller, där har man som kultur att ta över personalen vid upphandling och man har inte bråkat om det.

Hur långa är avtalsperioderna?
– Just nu ligger de på åtta år med option om förlängning i ett eller två år. Det är längre avtalsperiod än vi hade tidigare, men det går ändock ganska fort och man hinner passera att antal sådana perioder under ett arbetsliv.

Lasse Selander började själv på ett trafikföretag 1987 och förlorade anställningen vid en upphandling 1997 varpå han fick en annan anställning framtill 2004 när han blev uppsagd igen och började då på Göteborgs spårvägar.

– Det kommer en ny upphandling nästa år och då kanske jag åker ut igen, säger han.
Har inte personalen i Angered någon form av anställningstrygghet?

– De som är anställda av Göteborgs spårvägar är anställda av Göteborgs kommun och har ju någonting som heter anställningstrygghet. Men det vet vi ju vad den är värd, det handlar ju om omställning och det kan innebära ett annat arbete och det är ju sådant som väcker oro hos folk.

Facket övervakar att kollektivavtalen och den allmänna lagstiftningen följs i processen, men vad kan ni mer göra?

– Det vi kan göra är att föra en dialog och framföra våra åsikter. Det gör vi just nu med Keolis, angående personalen i Angered.

Benny Hast är områdeschef för Keolis i Göteborg. Han beskriver hur anställningsprocessen går till.

– Eftersom förutsättningarna i avtalet inte innebär något automatiskt övertagande så är det vi som avgör vilka som blir anställda. Vår policy är att intervjua samtlig personal i området och personalen som finns i Angered idag, tillsammans med vår befintliga personal i Mölndal och Partille utgör en naturlig rekryteringsbas.

Märker du, som arbetar inom organisationen, att det kan uppfattas som en otrygghets- och stressfaktor att man riskerar att stå arbetslös vid nya upphandlingar?

– En viss osäkerhet kan säkert finnas hos några förare. Samtidigt står branschen inför en situation där det behövs fler förare totalt. Därför tror jag inte att det råder någon större oro bland förarna för att bli arbetslösa.

Lasse Selander på Kommunal kan bekräfta bilden.

– Läget i Angered just nu är positivt eftersom kollektivtrafiken ska utökas något och det finns ett stort behov av chaufförer. Just nu står vi inte i en situation där folk kommer att bli arbetslösa. Men för dem som varit sjuka mycket, eller kommit upp i åren, kan det bli svårare att få plats hos den nya operatören, säger Lasse Selander som menar trafikföretagen tar chansen att göra en utgallring av personal.

Mona Sundquist

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *