Upphandling kan förbättra villkor

– När sociala krav används på ett bra sätt kan de ha en positiv inverkan på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på plats i produktionen. Det säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch och medförfattare av en ny rapport. 
För OFFENTLIGA AFFÄRER berättar Linda Scott Jakobsson att hon kom in på området offentlig upphandling när hon ansvarade för planeringen av Fair trade city i Lund. Snart var hon i full gång med att hjälpa upphandlarna att ställa krav och göra uppföljning av avtalen.
– Jag tycker upphandling är roligt och har blivit något av en nörd, säger Linda Scott Jakobsson.
Och nu är hon alltså en av författarna bakom den senaste rapporten om sociala krav. I tidigare rapporter har Swedwatch visat på allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i produktionen av varor som köps in till offentlig verksamhet. Det har bland annat handlat om tvångsarbete, barnarbete och många gånger en farlig arbetsmiljö för de anställda. Samtidigt har Swedwatch kunnat visa att offentlig upphandling kan vara ett verktyg för att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörsled.
Tre länder, tre produkter
Den nya rapporten, ”Agents for Change”, tar utgångspunkt i tre fallstudier som rör produktionen av kirurgiska instrument från Pakistan, kycklingkött från Thailand och kaffe från Brasilien, produkter där arbetsvillkoren ofta är undermåliga och exploatering av arbetstagare utbredd.
I det första fallet har Swedwatchs jämförande studier från 2007 och 2015 visat på förbättringar i pakistanska fabriker gällande löner, arbetstider och motverkande av barnarbete, efter att sociala krav börjat ställas av landstingen.
– Det är resultatet av ett långsiktigt engagemang. Landstingens samarbete och strukturerade system är bra exempel på hur sociala krav kan implementeras i upphandlingsprocessen och förbättra arbetsvillkoren i praktiken, säger Linda Scott Jakobsson.
Hon betonar i samtalet med OFFENTLIGA AFFÄRER just långsiktigheten och vikten av att få leverantörerna att arbeta med sina underleverantörer.
– I sista hand får man ta till sanktioner om en leverantör inte bättrar sig när brister upptäcks, säger Linda Scott Jakobsson.
Positiva exempel
Rapporten visar också att flera myndigheter använder hållbarhetscertifieringar när kaffe upphandlas, något som kan vara ett effektivt verktyg för att följa upp och verifiera sociala krav. ”Agents for Change” belyser flera positiva exempel på hur svenska upphandlande myndigheter arbetar med sociala krav, men många utmaningar kvarstår och måste bemötas med strategier och resurser.
– Att bara ställa krav räcker inte. Politiker måste tillsätta resurser för att göra det möjligt för upphandlare att både genomföra riskbedömningar och följa upp kraven. Det är avgörande för att skapa verklig förändring i leverantörsleden, säger Linda Scott Jakobsson.
Swedwatch ger också praktisk vägledning om socialt ansvarsfull upphandling riktad till beslutsfattare och upphandlare inom EU. Rekommendationerna i rapporten syftar till att inspirera aktörer inom offentlig upphandling till att använda sociala krav som ett verktyg för att nå FN:s hållbarhetsmål.
Om rapporten
Swedwatchs nya rapport ”Agents for Change: How public procurers can influence labour conditions in global supply chains. Case studies from Brazil, Pakistan and Thailand.” belyser hur offentliga upphandlare kan använda sociala krav för att förbättra arbetsförhållandena i globala leverantörsled. Rapporten presenterar erfarenheter och lärdomar från Sverige som upphandlande myndigheter i EU kan dra nytta av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *