Upphandling lockar fram strategisk prissättning

I sin strävan att vinna upphandlingar med lägsta offererade pris skapas emellanåt konstruerade debiteringsformer med höga rabatter. Tanken är att dra in på karusellerna vad man förlorar på gungorna.

Många avtal är så attraktiva för leverantörerna att man offererar tjänster till mycket låg kostnad, nästan gratis. Leverantören kalkylerar med att i slutänden ändå dra in vinst på avtalet. Det kan vara svårt som upphandlare att avgöra om ett anbud bör avvisas som orimligt lågt eller inte.

Nyligen har SKL Kommentus, på uppdrag av flertalet kommuner och Landstinget i Stockholms län, genomfört en upphandling av flytt- och transporttjänster. Ett av de vinnande anbuden innebär att vissa tjänster kan avropas mycket förmånligt.

Leverantören skriver själv i ett pressmeddelande:
”Vid avrop löpande per timma erbjuder ICM större flyttbilar och vissa personalkategorier (arbetsledare, packmästare, möbelmontörer samt tunggodspersonal) kostnadsfritt. Vidare extradebiteras inte kvälls och helgarbete. Utöver detta utgår rabatter om 80 % på fakturerat belopp från 100 000 kr och 85 % på fakturabelopp överstigande 300 000 kr. Görs beställningen på rätt sätt, kommer beställarna i Stockholmsområdet således att kunna avropa flytt- och transporttjänster till mycket förmånliga villkor (i vissa fall nästan gratis).”

SKL Kommentus uteslöt nyligen ett anbud som man ansåg var orimligt lågt. Ärendet drevs hela vägen upp till Regeringsrätten och samtliga instanser gav SKL Kommentus rätt i att avvisa anbudet. Det avgörande för att lämna ett korrekt och affärsmässigt anbud är att leverantören noggrant har kalkylerat att åtminstone några delar av avropet ger inkomster för leverantören.

 

{jcomments on}

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *