Innovativ upphandling når fler med sociala medier

Utnyttja era kontaktnät via sociala medier för att bättre nå ut med era annonser. Den uppmaningen kommer från Johan Almesjö, förbundsdirektör på Inköp Gävleborg.

Innovativ upphandling är ett viktigt steg när det gäller hållbar tillväxt. Verket för innovationssystem, Vinnova, är myndigheten med uppdrag att hitta nya lösningar kring hantering av upphandlingar som både kan fylla samhällets behov bättre, skapa nya jobb och ge nya exportmöjligheter. Men diskussionen kring ämnet bör föras på fler plan. De sociala medierna erbjuder en utmärkt mötesplats för diskussioner kring innovativ upphandling.

Idag förväntas alla företag ha en hemsida där man kan hitta information och finns det dessutom en sida för kommunikation har man en bra grund för kundkontakt.

Genom att utnyttja sina vänners kontakter kan man nå ut till oändligt många fler människor och företag än genom traditionell annonsering. Bara detta är ett tillräckligt skäl till att utnyttja sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn och med fyra miljoner svenskar på Facebook finns möjligheterna att nå ut till många. Innovativ upphandling som fortfarande ett begrepp som håller på att formas skulle kunna få mycket näring från denna typ av medier.

– Man måste våga föra debatten om vikten av den sociala mediefronten. Intresset ökar, fler människor och företag ansluter sig till olika nätverk så nu bör myndigheter och kommuner ta frågan på större allvar. Analys och tankar man delar i dessa forum är viktiga, säger Johan Almesjö, förbundsdirektör, Inköp Gävleborg.

Billig marknadsföring
Kostnadsmässigt är det också fördelaktigt att investera i sociala medier. Som företag kan man utnyttja att kunder kommenterar det man skriver om eller lägger upp egna åsikter om produkten eller tjänsten.

– Man måste ju sedan själv välja hur man förhåller sig till informationen, menar Johan Almesjö. Får företaget kritik kan denna användas till företagets fördel eftersom man får en chans att försvara sig. På detta sätt kan man ge kunden en mer nyanserad bild av företagets produkter eller tjänster. Man kan också nå många fler och ha en direkt kontakt med sidans besökare.

Kommande debatt
Sociala medier är en av programpunkterna på de kommande Upphandlingsdagarna i februari. Som talare i ämnet ser vi Johan Almesjö som kommer att prata om innovativ upphandling med fokus på sociala medier.

– Sociala medier är ett bra sätt att nå ut med ett budskap eller skapa debatt om en fråga och innovativ upphandling är ett exempel på där intresset är starkt idag. Frågan bör därför flyttas längre upp på agendan inom offentliga upphandlingar. Man måste göra bra och rätt i affärer, säger Johan Almesjö.

Innovativ upphandling följer inte hierarkiska mönster enligt Johan Almesjö. Vem som helst tar del av informationen och det är ämnesområdet som är intressant.

Viktigt att vara kritisk
Johan Almesjö jobbar själv mycket med LinkedIn där han har lagt upp frågeställningar om innovativ upphandling vilket har väckt stort intresse.

– Det tog vägar som man inte kunde förutspå med intressanta och engagerande dialoger genom inlägg från läsarna. Medlemskap i vissa forum avgränsar antalet läsare men många nås och kopplar man ihop medierna så har man ett ganska heltäckande nätverk.  Johan Almesjös egen blogg är personlig men fortfarande professionell.

– Det är viktigt att man utmanar utan att tappa den professionella tonen. Man måste kunna bli citerad från bloggen och också kunna stå för det man säger.

Framtidens forum
Inom sociala medier finns inget informationsövertag eftersom alla får veta allt samtidigt.

– Det är ett forum som håller i framtiden där man kan uttrycka sig och fylla olika syften men det är också viktigt att analysera och ta eget ansvar för det man skriver och läser. Detta kritiska förhållningssätt föder i sin tur en analytisk egenskap, säger Johan Almesjö.

Men trots de enkelt skapade mötena mellan olika parter över nätet kommer behovet av en nära dialog kvarstå ansikte mot ansikte. Snarare tror Johan Almesjö att det kan det vara så att vi istället kommer se ett ökat behov av fysiska möten särskilt när beslut ska fattas.  

Stina Rangmar

Johan Almesjö pratar mer kring detta på Upphandlingsdagarna i Stockholm, 1-2 februari 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *