Upphandling påverkar lokalpolitiken

– Vi vet mycket om upphandlingens tekniska aspekter och hur man skriver avtal, men de politiska effekterna vet vi inte så mycket om, säger Lisa Hansson på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Hon har nyligen doktorerat vid Linköpings universitet med en avhandling om politiska effekter av upphandling av kollektivtrafik. Hon har undersökt hur politiker och tjänstemän på den lokala nivån agerar och varför de ibland inte följer lagstiftningen.

– När lagen inte följs kan det bero på att olika mål strider mot varandra. De politiska målen på lokal nivå stämmer inte alltid med lagstiftningens intentioner. Målen kan handla om att främja konkurrens för att sänka kostnaderna, men också vilken service som politikerna vill ska finnas kvar på orten, konstaterar Lisa Hansson.

Källa: Linköpings Universitet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *