Upphandling tema i nytt nyhetsbrev

Almega Näringspolitik har startat ett nyhetsbrev med nyheter kring offentlig upphandling. Leverantörernas perspektiv ska särskilt uppmärksammas.

– Detta är ett nyhetsbrev som vi nu börjar ge ut, för att uppmärksamma vad som är på gång avseende offentlig upphandling och av särskilt intresse från leverantörsperspektiv. Även frågor kopplade till konkurrens från offentlig sektor kan komma att tas upp, framhåller Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert inom upphandling och konkurrens på Almega.

Ulrica Dyrke, Almega.

Förhoppningen och ambitionen är att nyhetsbrevet ska ge läsaren information som man kan ha nytta av i sin verksamhet.

”Mycket som händer”
– Det är i nuläget mycket som händer inom upphandlingsområdet, inte minst på lagstiftningsfronten, slår Ulrica Dyrke fast i det allra första nyhetsbrevet. 

I premiärbrevet står även att läsa om de nya upphandlingsregler som gäller sedan februari i år med en sammanställning av de nya reglerna. Det finns även en länk till en ny skrift med generell information om vad man som företag bör tänka på om man vill göra affärer med offentlig sektor.  

Till sist riktas en uppmaning till läsaren att inte glömma att delta i nominering avvinnare Anbudspriset som är marknadens möjlighet att lyfta fram och uppmärksamma goda exempel på väl genomförda upphandlingar. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *