Upphandlingar präglar svensk bussbransch

Offentliga upphandlingar med pressade priser har styrt bussbranschen i många år. Trots det är den svenska bussbranschen fortfarande stark och har många företag spridda över hela landet.

Det visar den senaste rapporten från Sveriges Bussföretag. Offentliga aktörer handlar upp den största delen av den svenska busstrafiken. Bussarna kör linjetrafik i landets olika län och skoltrafik i hela landet.
Den svenska bussbranschen har lång erfarenhet av offentliga upphandlingar. Busstrafiken började handlas upp i stora avtal redan under 1990-talet. Den upphandlade kollektivtrafiken, där busstrafiken ingår, kostar årligen 45 miljarder kronor. Totalt omsatte den svenska bussbranschen drygt 31 miljarder år 2015. År 2016 hade man 28 000 anställda och 15 000 bussar i trafik.
– Dialogen mellan offentliga upphandlare och busstrafikföretag har utvecklats genom åren. En dialog som också bidragit till att utveckla den svenska bussbranschen. Idag har vi en mångfald av aktörer och vid upphandlingarna formas marknaden av hög konkurrens. Det innebär att samhället får mycket för de resurser man ger kollektivtrafiken. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av offentliga upphandlingar inom kollektivtrafiken i olika delar av Sverige, en utveckling som gynnar företagens överlevnad och kollektivtrafikens resenärer, säger Anna Grönlund, vice vd och branschchef vid Sveriges Bussföretag.
Saxat ur rapporten:
Svensk bussbransch hade 2015 över 500 aktivt verksamma företag. Branschens fyra största företag, som alla huvudsakligen ägnar sig åt offentligt upphandlad trafik, har en sammanlagd marknadsandel på 45 procent. Det är en relativt låg marknadskoncentration av större företag jämfört med andra svenska näringar. Jämfört med andra sektorer inom kollektivtrafiken, såsom tåg och flyg, uppvisar bussbranschen en låg marknadskoncentration. Små- och medelstora familjeföretag, som kör en blandning av offentligt upphandlad trafik samt turist- och beställningstrafik, dominerar den svenska bussbranschen. I branschen finns också en handfull aktörer som driver kommersiell linjetrafik, vilken efter marknadsöppningen 2012 nu får köra linjer i hela Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.