Upphandlingen av Gotlandstrafiken


Nu startar upphandlingen av Gotlandstrafiken. Långsiktigt stabila förutsättningar för resenärer och näringsliv tillsammans med långsiktig hållbarhet för ekonomi och miljö är riktmärken när Trafikverket nu öppnar för anbud om den framtida Gotlandstrafiken. För att nå dit vill Trafikverket ha ökad konkurrens i upphandlingen, något som ska uppnås bland annat genom en lång avtalsperiod och genom mindre detaljstyrning.

Det nya avtalet om Gotlandstrafiken ska löpa tio år från februari 2017. Trafiken ska gå året runt med i princip två dubbelturer per dag Visby – Nynäshamn och en dubbeltur Visby – Oskarshamn. I underlaget till upphandlingen som Trafikverket presenterade på fredagen har inte trafiken reglerats i detalj utan ett antal minimikrav ställs på trafiken.

Affärsmässigt

– Jag bedömer att det kan bli både bättre kvalitet samt miljövänligare och billigare för samhället om anbudsgivarna själva får möjlighet att presentera trafiklösningar som vi sedan kan jämföra i upphandlingen istället för att vi går ut och låser oss i förväg, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm. Det går därför inte att idag svara på hur Gotlandstrafiken i detalj kommer att vara utformad från 2017.

Trafikverket ställer grundläggande krav på turtäthet och på maximal överfartstid. Kraven motsvarar dem som ställdes i den förra upphandlingen. Underlaget ger möjlighet till ett ändrat trafikupplägg för en mer flexibel tidtabell med anpassning till godslogistiken, fortsatt goda möjligheter till över dagen-resor till fastlandet med en vistelsetid på minst åtta timmar och även en möjlighet till tidigare ankomst på kvällen till Visby. Trafikverket ställer också krav på total kapacitet som fordras för att tillgodose ett ökat resande över tiden, väsentligt över den historiska utvecklingen.

– Det finns inget som hindrar anbudsgivare från att presentera lösningar som ligger över minimikraven, till exempel vad gäller överfartstid, säger Gunnar Malm. Alltför höga minimikrav skulle minska möjligheterna till en konkurrens i upphandlingen. Min utgångspunkt är att skapa förutsättningar för en större affärsmässighet.

För att garantera en rimlig prisnivå för invånare och näringsliv på Gotland bestäms ett maxpris som ska gälla för bofasta på Gotland samt för godstrafik. Det nya avtalet blir ett så kallat nettoavtal som innebär att operatören får en fast ersättning från staten och behåller intäkterna från trafiken, något som ger incitament för att öka resandet. Nuvarande avtal med Destination Gotland som skulle ha löpt ut 2015 har förlängts med ett korttidsavtal om två år. Statens kostnad för Gotlandstrafiken är för närvarande cirka 420 miljoner kronor per år.

Källa: Trafikverket

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *