Upphandlingsböter gav staten 30 milj

”En stor del av arbetet har lagts på upphandlingsskadeavgift samt åtgärder för att öka förutsättningarna för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.” Så skriver Konkurrensverket i sin årsredovisning för 2016. Och arbetet har gett resultat.
I fjol fick statskassan därmed in drygt 30 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgifter enligt årsredovisningen. De som fick betala mest är Haninge Bostäder (9 miljoner kronor), Stockholms läns landsting (1,8 miljoner kr), Länstrafiken i Västerbotten (1,9 miljoner kronor), och Västernorrlands läns trafik (1,7 miljoner kronor).
Förutom upphandlingsskadeavgifter på 30,7 miljoner kronor har Konkurrensverket krävt in 4,5 miljoner kronor i konkurrensskadeavgifter.
När det gäller SLL så har ytterligare två ansökningar in mot landstinget och i båda yrkas det på upphandlingsskadeavgift på tio miljoner kronor, rapporterar Inköpsrådet.
Bilden: Konkurrensverkets generaldirektör Karin Lunning. Foto: Andreas Eklund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *