Lovar förenkla upphandlingen

Civiliminister Ardalan Shekarabi inledde tioårsjubilerande Upphandlingsdagarna 2015 med ett engagerat och spirituellt tal. Han lovar att regeringen ska förenkla när det gäller sociala tjänster och offentlig upphandling. En utredning ska ta fram förslag till förenklingar i regelverket.
Ardalan Shekarabi har noterat att upphandlingsfrågorna är mer aktuella än någonsin. Den största utmaningen som många politiker identifierar lokalt är upphandlingen. Regeringen har höga ambitioner och lovar att göra allt som står i dess makt för att ytterligare lyfta frågan.
Frågan om en nationell upphandlingsstrategi står högt på agendan, liksom överprövningsfrågan, där en utredning lägger förslag i mars. Upphandlarna och de offentliga inköparna måste dock vara med och göra jobbet för att utveckla den offentliga upphandlingen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *