Upphandlingsdebatt i Dalarna

I Dalarna pågår en debatt om det rimliga i att vid offentlig upphandling vikta pris gentemot andra krav som miljöhänsyn eller etiska och sociala aspekter. Och ska politiker eller tjänstemän avgöra frågan?
Det började med att Annika Rullgård, samhällsintresserad debattör, skrev ett inlägg i Dala Demokraten den 21 januari. Hon hävdade att ”kommunledningarna inte har den blekaste aning om hur anskaffningar sker. De bryr sig inte om att ta ansvar för vare sig att lagen följs eller att det inte slösas med skattepengar.”
Den 23 januari svarade Gunnar Lyckhage, sakkunnig i upphandlingsfrågor, på inlägget. Han försvarade inte kommunerna specifikt utan menade att Annika Rullgård ”ger en något felaktig beskrivning av hur upphandling går till. Ett par mycket viktiga roller i processen nämns inte och då blir bilden skev”.
Priset viktas till 40 procent
Enligt Annika Rullgård innebär det brist på transparens och fördyringar när krav på förutom prisskillnader, kvalitet, miljöhänsyn samt etiska och sociala överväganden räknas med vid anskaffningar. Hon hänvisar till en formel där man från upphandlingsenheten påstår tillmäta priset 40 procent vid uträkningen av det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.
Rullgård ställer frågor: ”Vem har gjort analysen som ger vid handen att det är just när man räknar med 40 % av priset och 60 % av andra faktorer som ger det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet? Vem har konstruerat utformningen av faktorer vid sidan om priset? Är de ansvariga säkra på att det inte skulle bli bättre om priset tillmättes 37 %, 95 % eller varför inte 10 %?”

Krav kostar men uppnår mål
I sitt debattsvar pekar Gunnar Lyckhage på att det rent formellt kostar att ställa krav men att man ställer krav för att det finns mål man vill uppnå. ”Låt oss säga att kommunen ställer kravet att den entreprenör som skall bygga en ny skola skall ta in ett par praktikanter som i dag står långt från arbetsmarknaden. Detta blir en kostnad eller ett merarbete för entreprenören och därmed även för kommunen. Men kanske blir praktikanterna i nästa steg stolta yrkesarbetare och skattebetalare i stället för mottagare av försörjningsstöd (det finns väldigt goda erfarenheter att peka på från andra håll i landet).”
När det gäller miljökrav skriver Gunnar Lyckhage: ”Om alternativet till miljökrav är att jorden går under så tycker jag som nästan alla andra att det måste vara värt priset.” Han hänvisar till Upphandlingsmyndighetens hemsida där det finns en omfattande kriteriedatabas, med lämpliga krav för exempelvis livsmedel, kemikalier och en rad andra områden.
Läs Annika Rullgårds hela artikel via länken:
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-mora-orsa-och-alvdalen-bryter-mot-lagen-och-brister-i-ansvarstagande
Läs Gunnar Lyckhages debattsvar:
http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debattsvar-upphandlingar-kraver-en-god-portion-vanligt-sunt-fornuft
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.