Upphandlingsfrågor i Almedalen

Idag har varit den stora upphandlingsdagen i Almedalen och vi kan konstatera att ämnet väcker intresse även här i Visby.

Kammarkollegiet tillsammans med Sveriges Offentliga Inköpare och Göteborgs Upphandlingsbolag arrangerade en heldag under rubriken Så gör vi offentlig upphandling till en framgång. Först ut på talarlistan var Stig-Björn Ljunggren som utan att huka levererade hårda sanningar. Men för säkerhets skull inledde han med en fredsförklaring till publiken.

– Jag är vänligt sinnad men jag tycker att det är viktigt att problematisera vissa frågor, sa Stig-Björn Ljunggren.

Det första ämnet han tog upp var den snåriga relationen mellan offentlig och privat sektor. Han tyckte att Almedalen var ett bra exempel på att gränsen mellan politiker och affärsmän flyter, något som inte bör förbises.

– Man blir ”samsupen” och det kan uppfattas som skadligt. Det är en hård kamp runt köttgrytorna, sa Stig-Björn Ljunggren.

Nästa programpunkt var Göteborgs stad genom Inger Ek och Ann-Christine Alkner-Dahl, som presenterade kommunens åtgärder efter avslöjandet av mutskandaler. Det är ett omfattande och noggrant arbete, som fortfarande pågår. Upphandlingsutredare Anders Wijkman, som satt i publiken menade att det vore bra om de generella slutsatser och erfarenheter som gjorts i Göteborg spreds i hela landet.

Inledningen på avslöjandet kom i november 2009 då kommunen fick ett brev med tips som beskrev hur det gick till på vissa beställarfunktioner. Göteborgs stad har sedan inrättat en så kallad whistle blower funktion för att ta vara på sådana tips, och man menar att oegentligheter av det här slaget inte kan avslöjas utan tips. Detta var något som Kalle Krall från SKL Kommentus, också han i publiken, reagerade på och undrade varför inte revisorerna klarar av det.

Lite senare på eftermiddagen gick Advokatfirman Lindahls igenom några aktuella ämnen inom offentlig upphandling. Natalie Svensson menade att stora ramavtalsupphandlingar inte alltid främjar konkurrens, vilket trots allt är ett huvudsakligt syfte med lagen om offentlig upphandling, LOU. Hon tipsade om hur upphandlare kan undvika vanliga problem, såsom att små leverantörer får svårt att delta.

– Gör inte stora samordnade upphandlingar i onödan, inte alla produkter och tjänster lämpar sig för stora gemensamma upphandlingar. Öppna för möjligheten att lägga anbud på delområden och minska antalet krav, sa Natalie Svensson, från Advokatfirman Lindahl.

Kollegan Eva-Maj Mühlenbock stämde in.
– Jag blir upprörd när man hör politiker skylla på LOU om de möts av kritik kring kravställningen i en genomförd upphandling. Tro inte på det – det är upphandlare som definierar kraven. Enligt LOU är det även tillåtet att helt vikta mot kvalitet om det är relevant.

En aktuell fråga gäller möjligheten att ställa sociala krav och specifikt kollektivavtal i upphandlingen. Nyligen röstade Riksdagen igenom att en utredning ska undersöka den möjligheten.
– Det är svårt att se hur det ska bli möjlighet att ställa krav på svenskt kollektivavtal. Likabehandlingsprincipen inom EU är ett hinder. Vi får se hur det slutar, säger Erika Löfgren.

En publikfråga gällde huruvida upphandlande myndigheter har rätt att, efter att en samordnad upphandling påbörjats, ha möjlighet att ansluta sig till samma avtal.

– Enligt min tolkning är det inte möjligt, men alla delar inte den uppfattningen, sa Eva-Maj Mühlenbock.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *