Upphandlingsmyndighet bör ligga i landsorten

Riksdagsledamötena Per Åsling och Anders Ahlgren, båda Centerpartiet, ifrågasätter att en ny myndighet för offentlig upphandling ska ligga i Stockholm.
”En viktig fråga att beakta i planeringen av en ny verksamhet är den geografiska lokaliseringen av myndigheten. Bland de frågor regeringen redan i budgetpropositionen väljer att binda sig för, utan att analysera frågan över huvud taget, är att myndigheten skall lokaliseras till Stockholm”, skriver riksdagsledamöterna.
Bakgrunden är att socialdemokraterna före valet lovat att lyfta ut nationella upphandlingsödet från Konkurrensverket till en ny myndighet. Och i budgetpropositionen har regeringen aviserat att en ny statlig upphandlingsmyndighet ska inrättas från och med den 1 september 2015.
I en nyligen inlämnad motion lyfte Anders Ahlgren och Per Åsling det faktum att riksdagen vid ett flertal tillfällen uttalat vikten av statliga myndigheters närvaro i olika delar av Sverige. ”Att den statliga närvaron har en stor betydelse såväl för de lokala arbetsmarknaderna som för regioners utveckling har stöd i forskning och praktiska erfarenheter runt om i landet”, skriver ledamöterna.
Motionärerna menar att i stället för att fastna i gamla hjulspår som regeringen gör genom att utan analys av konsekvenserna binda sig vid att en nyinrättad myndighet måste lokaliseras till Stockholm bör riksdagen slå fast att en modern lokaliseringspolitik ska verka för att statliga myndigheter, funktioner och verksamheter placeras med hela landet som utgångspunkt. Gärna i mindre städer och i landsort.
Nya myndigheter ska regelmässigt placeras utanför Stockholmsområdet. För verksamheter som nu är lokaliserade till Stockholm bör den geografiska placeringen prövas löpande t.ex. i samband med diskussion om verksamhetens utveckling och finansiering.
Den 14 november ställde därför Per Åsling en fråga (interpellation) till statsrådet Ardalan Shekarabi om varför regeringen väljer att lokalisera ännu en myndighet till huvudstaden ”utan att väga in de fördelar som en lokalisering på annan ort skulle ge ur såväl ett kostnadsmässigt, verksamhetsmässigt som tillväxtpolitiskt perspektiv”. Svar av ministern väntas den 1 december 2014.

0 thoughts on “Upphandlingsmyndighet bör ligga i landsorten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *