Upphandlings­policy får bakläxa

Konkurrensverket har invändningar mot Kalmar kommuns upphandlingspolicy som kräver att leverantörer inte får ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis. Diskriminerande, anser Konkurrensverket.

Vid offentliga upphandlingar få det inte ställas diskriminerande och olikbehandlande krav, till exempel att kräva avsaknad av koppling till så kallade skatteparadis. Det anser Konkurrensverket efter att ha granskat Kalmar kommuns upphandlingspolicy.

”Kraven i kommunens policy strider mot upphandlingslagarna och följer inte principerna för offentlig upphandling.”

Kalmar kommun har en policy för offentlig upphandling, en uppförandekod, som de kräver att alla som vill delta i offentliga upphandlingar ska underteckna. I uppförandekoden heter det bland annat: ”Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis.”

Konkurrensverket skriver att detta krav inte är tillåtet att ställa enligt upphandlingslagarna och EU:s regler. Kraven brister i både transparens och proportionalitet och begränsar vissa leverantörers faktiska möjlighet att delta i upphandlingar.

– En kommun, eller en annan upphandlande myndighet, får ställa tydliga och välavvägda krav på det man köper, inklusive miljöhänsyn och sociala krav. Men det är viktigt att de samtidigt följer de regler och lagar som finns, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

– Att ställa otydliga och långtgående krav på att inte ha koppling till ”skatteparadis” är inte förenligt med reglerna.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *