Upphandlingstillsyn får fler att följa reglerna

Inte mindre än nio av tio upphandlande myndigheter har ändrat rutiner eller i sin organisation efter att de varit föremål för tillsyn av Konkurrensverket. En vanlig åtgärd har varit att stärka kompetensen kring reglerna för offentlig upphandling.
I Konkurrensverkets uppgift ingår att granska om kommuner, landsting eller statliga myndigheter följer reglerna för offentlig upphandling. I en ny rapport beskriver vi hur vi arbetar med tillsyn och vilka verktyg vi kan använda oss av. Dessutom innehåller rapporten samtliga beslut och domar som vunnit laga kraft från våren 2015 fram till slutet av 2016.
Av rapporten framgår också att nästan alla, nio av tio myndigheter, ändrat sitt arbetssätt eller sina organisationer efter vår granskning.
– Det är positivt att så många upphandlade myndigheter har gjort konkreta förbättringsåtgärder för att bli bättre på att följa reglerna, säger Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning.
Inför rapporten har ett stort antal upphandlande myndigheter som varit föremål för tillsyn av misstänkta felaktiga offentliga upphandlingar lämnat synpunkter på Konkurrensverkets arbete. Det gäller särskilt handläggningstider, hur vi prioriterar, att våra beslut och domar kan användas i större utsträckning för att lära andra.
I rapporten redogör vi också hur utvecklingen av tillsynsarbetet ständigt pågår för att uppnå en effektiv och bra tillsyn.
– Det är viktigt att visa på resultaten av vårt tillsynsarbete så att fler får möjlighet att göra rätt framöver, säger Karin Lunning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.