Upprepat beteende höjer böter

Malmö kommun kan få förhöjd upphandlingsskadeavgift på grund av upprepat beteende i att bryta mot upphandlingsreglerna.
I Kammarrätten ligger just nu ett fall för bedömning där Konkurrensverket anser att försvårande omständigheter föreligger. Det är Malmö kommun som upprepade gånger gjort sig skyldig till brott bott upphandlingsreglerna, berättar Daniel Johansson för OFFENTLIGA AFFÄRER.
En upphandlande myndighet eller enhet som inte följer regelverket kan dömas till böter, så kallad upphandlingsskadeavgift. Känt är att det i normalfallet handlar om tio procent av kontraktsvärdet men maximalt tio miljoner kronor. Mindre känt är att upprepat beteende anses utgöra försvårande omständighet och kan öka på bötesbeloppet.
– Men tio miljoner kronor är ändå alltid maxbelopp, säger Daniel Johansson, processråd på Konkurrensverkets avdelning för offentlig upphandling.
I Kammarrätten ligger just nu ett fall för bedömning där Konkurrensverket anser att försvårande omständigheter föreligger. Det är Malmö kommun som upprepade gånger gjort sig skyldig till brott bott upphandlingsreglerna, berättar Daniel Johansson för OFFENTLIGA AFFÄRER.
Bötessumman varierar beroende på kontraktets värde. Nyligen vände sig Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Jönköping med krav på att domstolen ska döma Mullsjö kommun att betala 250 000 kronor i böter på grund av en otillåten direktupphandling av städtjänster. Städföretaget har fakturerat kommunen över tre miljoner kronor utan att kontrakten upphandlats korrekt, enligt Konkurrensverket.
Bötessumman kan tyckas låg för en kommun men enligt lagen kan Konkurrensverket inte kräva mer än maximalt 300 000 kronor eftersom det är tio procent av kontraktsvärdet som gäller, enligt Daniel Johansson. För en större aktör, som exempelvis statliga Akademiska Hus, kan även maxbeloppet på tio miljoner kronor anses utgöra ett lågt belopp. Allt är relativt och Akademiska Hus omsätter miljarder, vilket innebär att tio miljoner kronor i böter relativt sett utgör ett ringa belopp i sammanhanget.
Tidigare i år dömdes det statliga bolaget av Förvaltningsrätten i Umeå att betala tre miljoner kronor i böter för en otillåten direktupphandling.
Domen var den första i ett mål om upphandlingsskadeavgift där det prövats om Akademiska Hus är skyldigt att följa lagen om offentlig upphandling vid sina inköp. Den statliga giganten har under 15 års tid vägrat att rätta sig efter Konkurrensverkets och den tidigare tillsynsmyndigheten NOU:s bedömningar att bolaget omfattas av lagen om offentlig upphandling.
– Reglerna kring offentlig upphandling är till för att garantera att det är den bästa affären som görs. Därför är det viktigt att annonsera och konkurrensutsätta den här typen av kontrakt, förklarade Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i samband med domen mot Akademiska Hus. Samma inställning har generaldirektören nu, sedan Mullsjö kommun avslöjats ha brutit mot upphandlingsreglerna.
När det gäller Malmö kommun och ärendet i Kammarrätten återkommer OFFENTLIGA AFFÄRER så snart ärendet är avgjort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *