Uppsagt kontrakt efter skattetillägg

Uppsala kommun säger upp avropsavtalet med ett av Eceneas bolag. Ett tjugotal leverantörer sätts samtidigt under specialgranskning.
Det rapporterar Inköpsrådet efter att Uppsala kommun bett Skatteverket att undersöka om 514 angivna leverantörer fått omprövningsbeslut med skattetillägg.
Daniel Lindgren, vd för AB Ecenea, säger till Inköpsrådet att han finner det besynnerligt att Uppsala kommun uppmärksammar redan rättade småfel som skett för två, tre år sedan och lägger det till grund för att avsluta avtalsrelationen.
Susanne Afzelius, inköpschef i Uppsala kommun, poängterar att avtalet med Ecenea inte är hävt, utan uppsagt. Enligt vad hon uppger för Inköpsrådet finns en klausul i kontraktet som tillåter att kommunen kan göra detta.
Ersättning för kontor
Den konkreta bakgrunden är Skatteverkets höjning av Eceneabolagets avgiftsunderlag med 383.000 kronor i verkets omprövningsbeslut för 2015, som fattades i juli i fjol. Dels ifrågasätter Skatteverket ersättning för kontor hemma hos företagets ägare. Ägaren bedöms också ha låtit bolaget stå för personliga levnadskostnader, till exempel flyg och hotell vid en SOI-konferens.
Daniel Lindgren beskriver uppsägningen som oproportionerlig och i strid med LOU. Han menar att kommunens agerande riskerar att skapa ytterligare skada för Ecenea, vilket han tycker är både orättvist och felaktigt.
Borde agera försiktigt
– På samma sätt som Skatteverkets revision lyder under sekretess bör också Uppsala kommun agera mycket försiktigt med information som kan vara skadlig och feltolkas, säger
Daniel Lindgren till Inköpsrådet och betonar att Ecenea strävar efter att följa alla regler. När det kommer till de konkreta fel som Skatteverket uppmärksammat bekräftar han några fall av okunskap och att man på grund av bristande rådgivning från dem som sköter bolagets ekonomi agerat felaktigt. Uppsåtet har alltid varit att göra rätt och i de fall man gjort fel har det korrigerats, framhåller vd:n. Man avser att i vissa delar överklaga Skatteverkets beslut.
Susanne Afzelius, inköpschef i Uppsala kommun, uppger för Inköpsrådet att ”det viktigt att vi gör affärer med leverantörer som sköter sig på samma sätt som att vi ska vara seriösa affärspartners”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.