Uppsala Arena åter på tapeten

Uppsalas politiker ger inte upp idén om en arena vid Gränby och påbörjar nu arbetet med att anmäla projektet till EU-kommissionen.

Utarbetandet av projektet under 2010 gick för fort, och det politiska beslutet prövades i Förvaltningsrätten i Uppsala. Enligt domstolen skulle fullmäktiges beslut, att genomföra projektet och godkänna samarbetsavtalet, ha föregåtts av en anmälan till EU-kommissionen för prövning av beslutet i förhållande till statsstödsreglerna.

Enligt det ursprungliga förslaget beräknas bygget av arena kosta 650 miljoner kronor. Finansieringen sker i en så kallad OPS-lösning där kommunen har lovat att skjuta till 150 miljoner av dem och näringslivet står för 500 miljoner kronor via lån och kapital. Dessutom upplåter kommunen marken och förbinder sig att betala en årlig hyra på 15 miljoner kronor i 25 år.

Nu har Uppsalapolitikerna påbörjat sin anmälan genom att lämna in en avsiktsförklaring om Uppsala Arena till Näringsdepartementet. Underlaget är detsamma som det upphävda fullmäktigebeslutet grundade sig på, med den skillnaden att kommunen nu föreslås få en option på ägande av fastighetsbolaget.

Kommunens ovillkorade kapitaltillskott föreslås ge rätt till en option på ägande av fastighetsbolaget med ett beräknat värde efter tio år som överstiger tillskottet.

– Det är fortsatt lika angeläget att denna arena kommer tillstånd i Uppsala, för att tillgodose både idrottens och kulturens behov av ändamålsenliga och moderna anläggningar, Vi värdesätter våra samarbetsparters uthållighet under den tid som denna juridiska process kräver, säger stadsdirektör Kenneth Holmstedt i ett pressmeddelande.

– Vår målsättning är att EU-kommissionen före juli månads utgång ska klarlägga att den tilltänkta åtgärden inte utgör statligt stöd. Vi kommer därefter återuppta förhandlingarna med Arenabolaget och komma tillbaka till kommunfullmäktige med ett beslutsunderlag under hösten, säger näringslivsdirektör Eva Sterte.

Under förutsättning av ett positivt fullmäktigebeslut tidigast i oktober behöver Arenabolaget avvakta laga kraft vunnet beslut i tre veckor innan projektet kan påbörjas.

Fakta Uppsala Arena
Idrottskapacitet: ca 8.500 personer
Konsertkapacitet: ca 10.000 personer
Mässyta: 5.000 – 7.000 kvm
Antal loger: 40-50 st
Arenans totala yta: 25.000 – 35.000
Publikpotential: 1,5 miljoner inom 1 timme
Källa: uppsalaarena.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *