Uppsala bildar nya fastighets­bolag

Uppsala kommun har startat tre fastighetsbolag som ska ta över förvaltningen av kommunens 250 fastigheter. Målet är att skapa en effektivare förvaltning.
Omsättningen för de tre bolagen beräknas bli 500 miljoner kronor.

Vid årsskiftet bildade Uppsala kommun tre nya fastighetsbolag: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB och Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB. Syftet är att skapa en effektivare fastighetsförvaltning.

Kommunledningskontoret har, i samspel med kontoret för samhällsutveckling, genomlyst förutsättningarna för en bolagisering av kommunens verksamhetslokaler.

Utredningen visade att en bolagisering är möjlig och att den kan förväntas vara kostnadsneutral ur kommunens perspektiv.

Kommunfullmäktige har nu tagit beslut om att bolagisera kommunens verksamhetslokaler. Därför inrättar kommunen nu tre nya fastighetsbolag som kommer att äga kommunens fastigheter. De nya bolagen kommer tillsammans att omsätta 500 miljoner kronor och förvalta 250 fastigheter.

– Den här lösningen kommer att ge möjligheter att utveckla förvaltningen av fastigheterna. Det kommer att bli en tydligare rollfördelning mellan å ena sidan den kommunala verksamhetens lokalförsörjning och å andra sidan bolagen som förvaltar och tillhandahåller lokaler, säger stadsdirektör Kenneth Holmstedt.

Ansvaret som fastighetsägarnämnden idag har för att erbjuda lokaler för verksamheterna överförs till kommunstyrelsen.

Källa: Uppsala kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *