Uppskattad utbildning i Säffle

Enligt en undersökning från 2010, gjord av Svenskt Näringsliv, deltog endast nio procent av företagen i Säffle i kommunens upphandlingar. Kommunen insåg att det behövdes åtgärder för att förenkla upphandlingsprocessen och nå fler företag, och drog igång ett utbildningsprojekt.

Utbildningarna skulle rikta sig till både tjänstemän på kommunen och till lokala företag. Tjänstemännen behövde bli bättre på att skriva enklare och tydligare förfrågningsunderlag och näringslivet behövde större insyn i och förståelse för upphandlingsprocessen.

– Upphandlingsorganisationen i Säffle är väldigt decentraliserad, det är många som upphandlar, på gott och ont, säger Sibylle Mendes.

Sibylle Mendes
Sibylle Mendes var tidigare upphandlingschef i Mariestad (inkl Gullspång och Töreboda) och är idag upphandlingskonsult i Säffle. Hon fick uppdraget att hålla i utbildningarna.

– Reaktionerna har varit mycket positiva, deltagarna har återkommit på utbildningar vid flera tillfällen, berättar hon.

Resultatet
För att mäta resultatet av de genomförda utbildningarna har en enkät skickats ut till de båda målgrupperna. När det gällde svarsfrekvensen har 54 procent av de deltagande företagen besvarat enkäten och 55 procent av de kommunala tjänstemännen.

Bland de positiva effekterna kan nämnas att projektet har lagt grunden till ett långsiktigt förändringsarbete med upphandlingar i kommunen.

Kunskapen om upphandlingar har ökat säger 85 procent av personalen och 93 procent av företagen. På frågan om utbildningen har bidragit till att arbetet med att skriva förfrågningsunderlag respektive skriva anbud upplevs mindre komplicerat är svaret ja hos 75 procent av personalen och 73 procent hos företagarna. På frågan om elektroniska upphandlingar är ett hjälpmedel som förenklar upphandlingsprocessen är svaret ja hos 70 procent av personalen och 93 procent hos företagarna.

Entreprenörsdag
Projektet avslutades med ett större seminarium i Säffle, dit man hade lockat Anders Wiman och representanter för Skatteverket, ALMI, Arbetsförmedlingen, banker, Säfflebostäder och Företagarna.

På programmet stod även individuell rådgivning och hjälp i en aktuell upphandling, där företag fick möjlighet att boka 15 minuter med Sibylle Mendes.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *