Uppskruvat tonläge i digitaliseringsdebatt

Fia Ewald, expert på informationssäkerhet, är kritisk till det uppskruvade tonläget i debatten om digitalisering i hälso- och sjukvården.

Fia Ewald, konsult inom informationssäkerhet.


Att hävda att patienter dör på grund av utebliven digitalisering är ”att skruva upp volymknappen på maxnivå”, anser säkerhetsexperten.

I sitt senaste blogginlägg och nyhetsbrev konstaterar hon att ett särskilt populärt område att rikta in åtgärder för att ”digitalisera” är just hälso- och sjukvården.

Det är fullt medvetet som hon skriver ”digitalisera” inom citationstecken eftersom olika typer av digitala lösningar har använts inom vården under mer än ett halvt sekel.  Däremot menar Fia Ewald att ”det som nu kallas att ’digitalisera’ är en närmast ideologisk rörelse med specifika kännetecken”.

”Närmast hotfull nivå”

– Tonläget har höjts till en närmast hotfull nivå där det hävdas att vårdpersonal medverkar till att döda patienter om de inte bryter mot reglerna för informationshantering, menar Fia Ewald.

I det inlägg som OFFENTLIGA AFFÄRER tagit del av, samt i några kommande, tänker hon titta närmare på relationen mellan patientsäkerhet och digitalisering. Hon tränger in i patientsäkerhetslagen och studerar vilka instanser som har tillsynsansvar, helt eller delvis. Hon jämför tillsynen av läkemedel med tillsynen av medicintekniska produkter och drar slutsatser.

”Påfallande obalans”

I detta första inlägg konstaterar Fia Ewald ”en påfallande obalans mellan hur noggrant läkemedel kontrolleras för att inte riskera patientsäkerheten medan hur svaga kraven är på de digitala lösningar som hela tiden införs i vården”. 

Fia Ewald anser att detta borde oroa, ”särskilt med tanke på att e-hälsolösningarna hela tiden blir mer invasiva och påverkar i många fall patientsäkerheten i samma omfattning som läkemedel”. 

Läs hela blogginlägget.

Om Fia Ewald
Har arbetat med informationssäkerhet i ett par decennier. Som informationssäkerhetschef i ett landsting, som konsult och som senast enhetschef för systematisk informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har hon kunnat lära känna området ur många aspekter. Hon har erfarenhet från enskilda organisationer inom både offentlig och privat sektor samt informationssäkerhetsfrågor på nationella nivå.

Som konsult vill hon hjälpa till med att både skapa ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som förebygger att störningar inträffar och med att skapa förståelse för varför informationssäkerhet är viktig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *