Utjänta IT-system kostar miljarder

Vart tionde IT-system i kommuner och regioner är så gammalt att det kan skrotas. Ändå kostar de licenspengar, för att informationen inte kan föras över till nya system. Ett miljardslöseri med skattemedel.

Det fastslår Hans Holmqvist, vd för IT-företaget Comprima, på företagets hemsida. I en debattartikel konstaterar han att de elektroniska arkiven blir allt mer integrerade i förvaltningen hos kommuner, landsting och sjukhus. Även skolor och företag använder allt oftare tekniken. E-arkiven har på kort tid etablerat sig och fått en central roll hos offentliga verksamheter.

Hans Holmqvist, VD, Comprima.

I dag en e-tjänst
Mäklare, husägare, byggare och andra efterfrågar hela tiden ritningar för olika ändamål. Tidigare innebar det ett omfattande arbete för en kommun att ta fram sådana och andra handlingar. I dagens moderna kommun har det blivit en e-tjänst, öppen dygnet runt. E-legitimation räcker för att hämta ut den information som önskas.

Holmqvist skriver:
”Problemet som dykt upp är att de äldre verksamhetssystemen inte riktigt fungerar i dagens it-miljö. Operativsystemen har utvecklats och de gamla systemen fungerar inte så bra eller kanske inte alls i den nya miljön. Systemen behöver bytas ut eller konverteras. Men i många system går det inte att på ett enkelt sätt föra över informationen till det nya systemet. Alltför ofta för att leverantören av det tidigare systemet vill ha väldigt mycket betalt för att hjälpa till.”

”Försäkra er om lagring!”
– Så innan det görs investeringar i nya system, försäkra er om att systemet kan lagra informationen i ett format som dels uppfyller alla säkerhetskrav, dels innebär att informationen kan flyttas vidare när systemet behöver uppgraderas eller bytas ut, uppmanar Hans Holmqvist de offentliga instanserna.

När det gäller information som är inlåst i gamla system, påminner han om vikten av att ta ut den och arkivera den med ett modernt arkivsystem.

Billigare lösning
– Sannolikheten är minimal att den efterfrågas särskilt ofta. Vid de få tillfällen då det sker räcker det att ta fram arkiverade dokument. En sådan lösning kostar en bråkdel av dagens summor, slår VD:n fast. Bokföringen från 1992 behöver inte vara åtkomlig i dagens ekonomisystem. Det räcker att den går att få fram då någon frågar, vilket går att lösa utan att betala miljarder i licenspengar tillägger han.

– Kommuner och regioner har viktigare saker att använda sina anslag till, avslutar Hans Holmqvist.

En ännu opublicerad version av debattartikeln kommer att publiceras i nr 2 av OFFENTLIGA AFFÄRER i augusti 2020. En version av debattartikeln har publicerats i Dagens Samhälle. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *