Utlandsfödda arbetar mer än svenskfödda

Det finns en bild av att inrikes födda jobbar betydligt mer än utrikesfödda.
– Vi kan i en ny rapport från Arena Idé konstatera att det inte stämmer, hävdar Sandro Scocco, Lars-Fredrik Andersson och Rikard Eriksson.

OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av rapporten som visar att invandringen har varit avgörande för att Sverige lyckats upprätthålla en stabil trend mellan arbetade timmar och befolkning.

I rapporten heter det bland annat: Räknat per invånare, har vi det senaste decenniet sett en större ökning av arbetsinsats för utrikes födda än för inrikes födda. Det har framför allt skett genom en ökad sysselsättningsgrad. Utrikes födda har alltså ökat sin arbetsinsats i svensk ekonomi de senaste två decennierna. Inte bara som grupp, utan per person.

Rapporten pekar också på att utrikes födda arbetar fler timmar eftersom fler än tidigare är i sysselsättning, och eftersom de som är sysselsatta arbetar fler timmar än tidigare.

Demografisk fördel
Rapportens författare, Lars-Fredrik Andersson, docent, Umeå universitet, slår fast:
Tillsammans med det faktum att utrikes födda i mycket högre utsträckning än infödda svenskar är i arbetsför ålder har detta gett Sverige en demografisk fördel. Det har gjort det möjligt för inrikes födda att jobba mindre. Så för hela ekonomin har nedgången i arbetade timmar per invånare för gruppen inrikes födda alltså balanserats av det positiva bidraget från den ökade arbetsinsatsen från gruppen utrikes födda.

Ekonomiska realiteter
I debattartikeln i Expressen, där rapporten används i argumentationen, framhåller de tre artikelförfattarna:

– Kanske skulle dagens motstånd mot invandring minska något om medborgarna (och KD) insåg att alternativet till invandring var kraftigt höjd pensionsålder, kortare semester eller nedskärningar i välfärden. Stänger Sverige sina gränser är det detta som kommer hända, oavsett vad man anser om invandare. Ekonomiska realiteter tar inte hänsyn till fördomar.

Svar på tal
Debattörerna får mothugg i ett annat inlägg i Expressen 2020-10-22, med rubriken ”Invandringen är inte lönsam, Sandro Scocco”.

– Invandrare har högre arbetslöshet och lägre genomsnittlig lön än infödda. Lägre lön genererar lägre skatt. En större flyktingmottagning ökar därmed påfrestningarna för välfärdsstaten – tvärtemot vad Sandro Scocco hävdar, skriver de socialdemokratiska nationalekonomerna Emil Bustos och Nils Lager.

Om debattörerna
Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, Lars-Fredrik Andersson, docent, Umeå universitet, Rikard Eriksson, professor, Umeå universitet.

Fakta Arena Idé
Tankesmedjan Arena Idé är en ideell förening som finansieras av fackföreningsrörelsen.

 

2 thoughts on “Utlandsfödda arbetar mer än svenskfödda

  1. Konsten att ljuga med statistik. Hur många procent av utrikes födda arbetar inte och försörjs av skattebetalarna respektive hur många procent av inrikes födda ? Hur stor andel av de direkt relaterade kostnaderna för migrationen täcks av ev. intäkterna från den ? Med en på kort tid kraftig ökning av befolkningen, där andelen med behov av skattefinansierad utbildning, vård, socialbidrag etc. torde knappast bidra till att inrikes födda kan arbeta mindre, gå tidigare i pension eller ta längre semester. Var kommer behovet av att föra befolkningen bakom ljuset i dessa för vår framtid så viktiga frågor ifrån ? Problemlösning startar med probleminsikt inte skygglappar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *