Utländsk marknad outnyttjad potential

De offentliga kontrakten i EU värderas till över tusen miljarder euro per år. Men bara 1,6 procent av kontrakten går till företag som lämnat anbud direkt från utlandet.
Kommerskollegium konstaterade för några år sedan att ”den gränsöverskridande konkurrensen är en betydande outnyttjad potential för de offentliga kontrakten inom EU”, rapporterar Dagens Samhälle (nr 37 den 22 oktober 2015).
Konkurrensverket tycker också att det vore välkommet med fler anbud utifrån, även om ett svenskt företag då förlorar en viktig affär. ”På kort sikt innebär det förstås bakslag för svenska företag, men på lång sikt gynnas de av ökad konkurrens, det visar all forskning.
Ett exempel på framgångsrik affär med utländsk anbudsgivare finns i Stockholms läns landsting som i snart tio år använt ett utländskt företag för att trycka tidningen 1177 Vårdguiden. Först var det ett polskt tryckeri och sedan ett år tillbaka är det ett holländskt.
Det polska tryckeriet kunde konkurrera med lägre lönekostnader, medan det nederländska har en produktion 24 timmar om dygnet och alltså utnyttjar sin kapacitet effektivt.
De nya upphandlingsreglerna som träder i kraft under våren 2016 kommer att göra det enklare att handla över gränserna, spår Louise Strand, inköpschef i Region Skåne. Hon instämmer i att den utländska marknaden utgör en outnyttjad potential.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *