Utländska kompetenser väljer bort Sverige

Utländska kompetenser väljer att söka jobb i andra länder som en konsekvens av de många kompetensutvisningar som Sverige genomfört på senare tid.

Det rapporterar Nyheter från Svenskt Näringsliv (9 oktober 2017) och hävdar att problemet kvarstår, trots att socialförsäkringsutskottet fattat beslut som kan komma att innebära färre utvisningar.
Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, uppger för nyhetsbrevet att ryktet har fått den spridningen att bl.a. it-specialister inte längre ser Sverige som ett rättssäkert land, och att många inte längre söker jobben här.
Centrum för rättvisa menar att det kommer finnas problem även i fortsättningen, trots att ny lagstiftning aviseras.

Diskussioner
Rafiqul Islam, talesperson för föreningen Work Permit Holders Association (WPHA) säger att de ännu är osäkra, men glada för att dörren öppnats för diskussioner. Han uppger för nyhetsbrevet att många av medlemmarna i WPHA ångrat att de sökte sig till Sverige.
– Många ångrar att de inte valde Tyskland, Kanada eller Australien, säger han och pekar på att dessa länder har en stabil, förutsägbar och verklighetsbaserad policy. Många säger åt sina vänner att flytta dit istället för till Sverige, det är för osäkert här, avslutar Rafiqul Islam.

Fler utvisningsbeslut
I augusti 2017 rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER om att utvisningsbesluten av arbetskraftsinvandrare har ökat dramatiskt de senare åren. Företag tappar viktiga medarbetare som de är beroende av samtidigt som Sveriges konkurrenskraft sätts på spel.
Det var företrädare för Svenskt Näringsliv, Almega, Stockholms Handelskammare och IT- och Telekomföretagen, som nyligen hävdade detta.
De pekade på att obetydliga avvikelser, som i dag automatiskt leder till avslag, inte står i proportion till de konsekvenser som ett avslagsbeslut får för arbetskraftsinvandraren som tvingas att lämna landet. ”Migrationsverkets bedömningar i varje enskilt fall bör vara förenliga med proportionalitetsprincipen. I annat fall hotas legitimiteten för reglerna för arbetstillstånd”, menade de fyra. Läs hela den artikeln via länken: https://www.offentligaaffarer.se/2017/08/17/viktiga-medarbetare-utvisas/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.