Utmaningar för alltmer digitaliserad vård

Den ökade digitaliseringen i offentlig sektor, inte minst i hälso- och sjukvården har skapat en efterfrågan inom IT-sektorn på personer med specifik verksamhetskompetens.

För IT-företagen är vård och omsorg ett affärsområde med hög tillväxt, och personer med rätt bakgrund kan delta i utformningen av morgondagens lösningar och informationssystem. Som exempel kan nämnas att på Tieto har idag cirka 20 procent av de anställda inom affärsområdet Healthcare & Welfare en bakgrund inom offentlig sektor.
Men det finns fler utmaningar än brist på folk. Ett problem är bristande resurser och tröghet i informationsflödena.
”Vården står inför ett gigantiskt behov av kompetensutveckling och insatser inom IT-området”, konstaterades det i Läkartidningen nr 43/2014. Artikeln var undertecknad av Karin Båtelson, överläkare, Sahlgrenska ­universitetssjukhuset samt första vice ord­förande i ­Läkarförbundet, och Göran Petersson, professor, läkare, och bl.a. ordförande i IT-kommittén vid  Svenska Läkare­sällskapet. Rubriken var ”IT i vården måste få kosta”.
I dag hörs en massiv kritik mot hur IT-systemen utvecklats och fungerar i vården, påpekar läkarna. De fortsätter. ”Dåliga system kostar samhället miljarder årligen i form av förlorad arbetstid, men vi får inte heller glömma bort säkerhetsrisker, frustration och stress vid bristande information och åtföljande risk för men hos ­patienter.”
En orsak till utvecklingen är bristen på avsatta medel, menar de bägge läkarna. ”Landstingen har satsat ynka 3 procent av sin omsättning på IT-området”, skriver de.
Computer Sweden berättar om en läkare som tar med sin egen surfplatta till jobbet. ”Men egentligen borde förstås arbetsgivaren stå för den”, säger Läkaren Sara Lei som vill nå fram till sina patienter och få dem att förstå sin diagnos (CS 2015-04-22).
Utredaren Lena Lundgren förklarade i början av maj att det krävs ny lagstiftning och miljardsatsningar på vården och socialtjänsten för att få ett bra informationsflöde och fungerande IT i hälso- och sjukvården.
Men socialministern svarar att det inte kommer att satsas mer pengar på IT i vården (CS 2015-04-02). ”Statens roll är att samordna och se till att vi kommer längre”, säger socialminister Gabriel Wikström, S, till tidningen.
I OFFENTLIGA AFFÄRER nr 3 medverkar två personer som bytte offentlig sektor mot privat IT-bransch. I artikeln kommer de att berätta om sina erfarenheter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *