Ökade anslag till stödmyndighet

Regeringen utökar Upphandlingsmyndighetens anslag 2015 med 7,5 miljoner kronor. Det meddelar civilminister Ardalan Shekarabi till Offentliga Affärer.
Syftet är att stärka och trygga verksamheten ekonomiskt, förklarar civilministern i ett riktat telefonsamtal till OFFENTLIGA AFFÄRER.
Tidigare har drygt 20 miljoner kronor flyttats över från Konkurrensverkets anslag till den nya myndigheten, vilket innebär att det totala anslaget för 2015 närmar sig cirka 28 miljoner kronor.
Så här uttryckts beslutet med regeringens egna formuleringar:

Genom Vårändringsbudgeten för 2015 tillförsäkrades Upphandlingsmyndigheten 20 940 000 kr för sin verksamhet. Regeringen förslår i Höständringsbudgeten att myndighetens anslag ökas med ytterligare 7 500 000 kr.

Förslaget innebär att Upphandlingsmyndigheten ges goda ekonomiska förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Förslaget överstiger något den bedömning som Utredningen för inrättande av Upphandlingsmyndigheten (Fi S 2014:19) gjorde beträffande myndighetens behov för 2015.

Fredagen den 25 september inbjuder civilminister Ardalan Shekarabi till två möten inom ramen för ett upphandlingspolitiskt forum. Syftet med forumet är att ministern och upphandlingsområdets intressenter ska mötas för att föra en dialog om aktuella ämnen. Det framgår av ett pressmeddelande
Sammanträdena den 25 september kommer att handla om den nationella upphandlingsstrategin som regeringen nu arbetar med. Den nationella strategin syftar till att nå regeringens mål för politikområdet där bland annat miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer är centrala perspektiv.
En bred krets är inbjuden eftersom strategin kommer att beröra många olika målgrupper såsom upphandlande myndigheter, leverantörer, näringslivets organisationer och det civila samhället. För att ge utrymme för en god dialog har forumet denna gång delats upp i två möten samma dag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *