Utomstående drabbas av gängvåld

Flera vetenskapliga studier har påvisat att skjutvapenvåldet och sprängningarna har ökat och att Sverige i ett europeiskt perspektiv står ut med en betydligt högre frekvens än många andra jämförbara länder.

Dessa våldsbrott äger mestadels rum mellan och inom kriminella nätverk.  Ändå har de en stor inverkan på allmänhetens känslor av otrygghet.

Det framhåller Joakim Sturup, kriminolog och analytiker vid Polisregion Stockholm vid Polismyndigheten, i ett inlägg i Dagens Nyheter 2020-11-21.

– För att komma till rätta med utvecklingen krävs ett omfattande åtgärdsprogram, hävdar han och föreslår nio punkter på åtgärder.

Djuplodande kunskap
Den första är att initiera djuplodande kunskaps­översikter för polisen, socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse (Sis), Kriminal­vården och skolan om vilka insatser och behandlingsformer som det finns evidens för.
– Regeringen torde kunna ge Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att genomföra sådana översikter för att öka evidensen, menar debattören.

Mellan åren 2011–2020 drabbades minst 46 utomstående i 36 grova våldsbrott. Av dessa var åtta under 15 år.

OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i Joakim Sturup för att bereda utrymme för ytterligare kommentarer, men han meddelar att han avböjer detta i nuläget.

Bilden: Joakim Sturup. Foto: KI/Annika af Klercker.

3 thoughts on “Utomstående drabbas av gängvåld

  1. Utvärdering och konsekvensanalys saknas mycket ofta i den politiska diskursen.
    ”Den första är att initiera djuplodande kunskaps­översikter för polisen, socialtjänsten, Statens institutionsstyrelse (Sis), Kriminal­vården och skolan om vilka insatser och behandlingsformer som det finns evidens för.”

  2. En åtgärd hade förstås varit att utvisa alla kriminella invandrare eftersom det numera är bevisat att de ligger bakom huvuddelen av detta, och införa betydligt hårdare krav vid asylprövning i stället för som hittills släppa in alla och sen med alla medel försöka låta dem få stanna även när de bevisligen inte har giltiga asylskäl och bara är ute efter att leva på bidrag, är kriminella eller islamister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *