Utreder enklare regler och överprövningar

Det blir advokat Anna Ulfsdotter Forssell som ska utreda flexiblare och enklare regler för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt vissa överprövningsfrågor. Det avslöjades under Almedalsveckan.
Anna Ulfsdotter Forssell är glad och hedrad, uppger hon för Upphandling24:
– Jag har aldrig haft ett sådant här uppdrag tidigare. Det blir ett omfattande och svårt arbete under hård tidspress, så jag är ödmjuk inför uppgiften samtidigt som jag ser jättemycket fram emot den, säger Anna Ulfsdotter Forssell.
Syftet med översynen är att utreda hur regelverket kan göras enklare och mer flexibelt. Utredaren ska lämna förslag till hur regelverket kan utformas.
Utredaren ska vidare överväga om motsvarande regelverk bör införas också för sådana upphandlingar under tröskelvärdena som regleras i lagen om upphandling av koncessioner och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Många intressen

I uppdraget ingår att beakta såväl upphandlande myndigheters och enheters som leverantörers intressen, bl.a. små och medelstora företag och idéburna leverantörer.
I regeringens tidigare besked heter det att en särskild utredare ”ska göra en översyn av de bestämmelser i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna som reglerar upphandlingar under EU:s tröskelvärden, dvs. sådana upphandlingar som inte omfattas av EU-direktiven om offentlig upphandling eller om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.