Utredning om kollektivavtal

Precis innan helgledigheterna på sitt sammanträde den 22 december 2014 tillsatte regeringen en utredning som rör svensk offentlig upphandling.
En särskild utredare ska analysera hur uttryckliga krav på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de tre nya kommande upphandlingslagarna om offentlig upphandling, upphandling inom försörjningssektorerna och upphandling av koncessioner.
Utredaren ska också analysera hur krav på att varor, tjänster och byggentreprenader ska produceras, tillhandahållas och utföras under förhållanden som uppfyller ILO:s kärnkonventioner kan föras in i nämnda tre upphandlingslagar. Syftet med detta är att det handlingsutrymme som 2014 års upphandlingsdirektiv ger i fråga om sådana krav ska utnyttjas för att därigenom stärka det sociala skyddet.
Ansvarig minister, Ardalan Shekarabi, förklarade i en intervju i senaste utgåvan av OFFENTLIGA AFFÄRER att pågående reformering av gällande lagstiftning innebär ett omfattande arbete. Shekarabi har lovat att implementeringen av nytt EU-direktiv inte ska ”överbyråkratisera” upphandlingen, utan att det ska finnas ett rimligt handlingsutrymme.
– Upphandlingslagstiftningen får inte innebära ett hinder för att använda offentliga kontrakt och beställningar som verktyg i att utveckla förvaltning och välfärd, förklarar civilministern i OA-intervjun.
Uppdraget om krav på kollektivavtal ska redovisas senast den 1 september 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *