Utredning ser över kungahuset

En parlamentarisk utredning ska analysera vissa frågor som berör kungahuset, de allmänna flaggdagarna och det offentliga belöningssystemet.
Det framgår av en artikel i Svenska Dagbladet (2018-05-15) som undertecknats av företrädare för sex partier, alla utom SD och V. Samtliga undertecknare är ledamöter i riksdagens konstitutionsutskott som bl.a. behandlar grundlagsfrågor samt granskar regeringen.

”Vårda statschefsämbetet”
” Vi är övertygade om att en avgränsning av antalet medlemmar av kungahuset som utför officiella uppdrag är ett sätt att vårda statschefsämbetet, liksom att förändringar av flaggdagarna, som bidrar till att den folkliga förankringen kring dem ökar, ger bättre förutsättningar för att många ska flagga på de dagar som blir kvar. Ett reformerat offentligt belöningssystem ger staten fler och bättre verktyg för att uppmärksamma enskilda individer som utfört berömvärda prestationer. Sammantaget utgör detta ett reformpaket som kan stärka vår samhällsgemenskap.”
Artikeln är undertecknad av Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, Björn von Sydow (S), vice ordförande i riksdagens konstitutionsutskott
Agneta Börjesson (MP), ledamot i riksdagens konstitutionsutskott, Per-Ingvar Johnsson (C),
ledamot i riksdagens konstitutionsutskott, Tina Acketoft (L), ledamot i riksdagens konstitutionsutskott, Tuve Skånberg (KD), ledamot i riksdagens konstitutionsutskott.
De utgör kungahuset
Det Kungliga Huset utgörs av

 • Konung Carl XVI Gustaf (f. 1946)
 • Drottning Silvia (f. 1943)
 • Kronprinsessan Victoria (f. 1977)
 • Prins Daniel (f. 1973)
 • Prinsessan Estelle (f. 2012)
 • Prins Oscar (f. 2016)
 • Prins Carl Philip (f. 1979)
 • Prinsessan Sofia (f. 1984)
 • Prins Alexander (f. 2016)
 • Prins Gabriel (f. 2017)
 • Prinsessan Madeleine (f. 1982), gift med herr Christopher O’Neill (f. 1974)
 • Prinsessan Leonore (f. 2014)
 • Prins Nicolas (f. 2015)
 • Prinsessan Adrienne (f. 2018)
 • Prinsessan Birgitta (f. 1937)

Kungliga Familjen utgörs av Kungl. Huset samt Kungens övriga systrar:

 • Prinsessan Margaretha, Fru Ambler (f. 1934)
 • Prinsessan Désirée, Friherrinna Silfverschiöld (f. 1938)
 • Prinsessan Christina, Fru Magnuson (f. 1943), gift med generalkonsul Tord Magnuson.I Kungl. Familjen ingår även
 • Grevinnan Marianne Bernadotte af Wisborg (f. 1924)

 
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.