Utredning vill se minskat krångel

Minskat krångel och enklare kontaktvägar samt stärkta möjligheter för civilsamhället att delta i upphandlingar och idéburna offentliga partnerskap. Det vill Utredningen för ett stärkt civilsamhälle se.
Den lade nyligen fram betänkandet ”Palett för ett stärkt civilsamhälle”. Utredningen lämnar bland annat förslag för att öka civilsamhällets möjligheter att delta i upphandling och idéburna offentliga partnerskap, samt om förbättrat administrativt stöd till organisationerna.
Det blir Upphandlingsmyndigheten som ska utforma vägledningar för upphandling och arbeta fram upphandlingskriterier som beskriver de mervärden civilsamhällets organisationer står för, föreslår Dan Ericsson, särskild utredare.
Civilsamhället kan göra stor skillnad för att öka sammanhållningen och tryggheten i samhället, menar utredningen. Flera förslag på hur det ideella engagemanget bättre tas tillvara lämnades därför över till regeringen i slutet av februari. I uppdraget har bland annat ingått att stärka det civila samhällets roll i demokratin, underlätta för organisationer att driva verksamhet och identifiera hinder för det civila samhällets verksamheter. Utredningen slår fast att det finns många hinder.
Utredningens kommer fram till slutsatsen att det behövs en hel palett av åtgärder för att bättre tillvarata det ideella engagemanget. Här kan Upphandlingsmyndigheten få ett tydligt ansvar att utforma vägledningar för upphandling och arbeta fram upphandlingskriterier som beskriver de mervärden civilsamhällets organisationer står för.
På utredningens önskelista står även bland annat tydligare myndighetsstyrning som synliggör civilsamhället för varje relevant myndighet, en webbaserad guide för civilsamhället och en lotsfunktion på kommunal nivå samt en förenklingsjakt på samma sätt som för företag – allt i syfte att minska civilsamhällets regelbörda.
Fakta: Palett för ett stärkt civilsamhälle. Betänkande (SOU 2016:13) av Utredningen för ett stärkt civilsamhälle (U 2014:04). Särskild utredare: Dan Ericsson.
Bilden: Dan Ericsson. Foto: Grundarna & Partners.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.