Utrednings­arbetet har tagit fart

Utredare Anders Wijkman talade på Upphandlingsdagarna och berättade hur arbetet med utredningen fortskrider.

Anders Wijkman berättade hur arbetet med utredningen fortskrider.
– Vi har inlett en första fas där vi hämtar in information genom möten med olika aktörer, läsa rapporter och vi gör nu en turné runt i landet. Vi kommer att öppna en hemsida inom kort för att möjliggöra dialog, säger Anders Wijkman.

Adressen till hemsidan blir www.upphandlingsutredningen.se och ska alltså vara uppe inom kort.

När lyssningsfasen är avslutad kommer ett delbetänkande från utredningen och slutligtvis ska ett betänkande publiceras i juni 2012.

– Jag tycker mig se mer och mer att de problem vi ser på upphandlingsområdet inte kan härledas till regelverket utan snarare till tillämpningen av regelverket. Det finns många rädslor och myter kring vad som är möjligt, säger Anders Wijkman.

Uppdraget innefattar dels att utreda samhällsnyttan med upphandlingsreglerna, vad kostar det att upphandla och finns det möjlighet att förenkla reglerna?

Ett annat område berör upphandlingen som ett verktyg för att nå samhällsnytta. Vilka sociala, etiska och miljömässiga krav kan vi ställa och vilket resultat uppnår vi?

– Vi kommer att se hur man gör i andra EU-länder, möter de samma frågor som vi och vi vill också inhämta de goda exemplen, säger Anders Wijkman.

De små- och medelstora företagen får också särskild uppmärksamhet i utredningen. Anders Wijkman påpekade att upphandlingsregelverket kanske inte bara missgynnar små leverantörer, utan även små upphandlingsorganisationer.

Den sista punkten i utredningen gäller att se över statistiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *