Utrustning till 800 000 bostäder

HBV har påbörjat en upphandling av styr- och reglerutrustning som omfattar 800 000 allmännyttiga bostäder runt om i Sverige.
”Ännu en möjlig affär för den som vill bidra till värde för hyresgäster i allmännyttiga bostäder, det är både bra och viktigt, säger Johan Almesjö, VD på HBV.
Upphandlingen kommer att omfatta både varor och tjänster. Varor som kommer att ingå är bland annat temperaturgivare, prognosmottagare, motordrivna ställdon till schuntventiler.
Planerad avtalsstart är den 1 oktober 2017 med en avtalstid på två år med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar, maximalt två år. Annonsering sker hösten 2017 och alla HBV:s medlemsbolag är per automatik avropsberättigade.

En inköpscentral
HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag och genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med drygt 180 ramavtal hjälper man dagligen sin medlemsbolag att förvalta och utveckla boendet för hyresgästerna.
HBV startade 1952 och är en ekonomisk förening som ägs av medlemsbolagen; Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Den lyder under offentlighetsprincipen och är ett offentligt organ. Dess övergripande uppgift är att främja medlemsbolagens ekonomiska intressen. Den årliga omsättningen uppgår till två miljarder kronor.

Almesjö tillträdde i våras
Nya VD:n Johan Almesjö tillträdde i våras och har cirka tre ”intensiva och mycket spännande månader” bakom sig i rollen, skriver han på sin blogg på HBV:s webbplats. Han har hunnit besöka en del medlemmar för att lyssna in tankar och funderingar. Fler intressanta möten står på tur under hösten, ”vilket jag ser mycket fram emot”, skriver Johan Almesjö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *