Utrymme för ökade investeringar

Regeringen har föreslagit att satsa 23 miljarder kronor på investeringar i infrastruktur, forskning och näringsliv. Året därpå, valåret 2014, investerar man 27 miljarder kronor.

– Sverige har lyckats försvara och förstärka sin starka ställning. Det gör att vi, trots flera år med internationell oro, har ett reformutrymme som kan satsas på investeringar för fler i arbete, sa finansminister Anders Borg vid en pressträff på Harpsund under fredagen.

Redan dagen därpå tillkännagav regeringen en investering i stridsflygplan med drygt 2 miljarder kronor över en tio-årsperiod. Tillsammans med redan avsatta medel skapas utrymme för anskaffning av 40-60 nästa generations JAS Gripen.

– Partnerskapet med Schweiz innebär att vi tillsammans kan anskaffa och driva ett kvalificerat stridsflygsystem till en lägre kostnad än vad vi hade tvingats betala om Sverige istället anskaffat ensam. Därmed säkrar vi en långsiktigt hållbar lösning för svenska försvaret och svensk industri, säger Karin Enström.

Källa: Regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *