Utsatta områden överges

Offentlig sektor upplevs i många fall dra sig undan från utsatta områden, och överlåter till det civila samhället att utföra uppgifter som tidigare var deras ansvar. Det framkommer i en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.
Rapporten har rubriken Utvecklingen av ideella föreningars villkor och visar att föreningar i utsatta områden generellt uppfattar sina villkor som sämre än andra föreningar samtidigt som de utför mycket socialt arbete. Dessutom är dessa föreningar ofta bättre på att nå grupper som vanligtvis inte engagerar sig i föreningslivet. Det här är den femte uppföljningen av det civila samhällets villkor som görs genom enkätundersökningar riktade till det civila samhällets organisationer.
Till exempel kan en fotbollsförening i ett utsatt område inte bara ägna sig åt att just spela fotboll, utan känner sig många gånger tvungen att även driva språkundervisning och ha sociala aktiviteter.

Stärk inom fyra områden
Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skriver i Dagens Samhälle om vilka områden som behöver förstärkas från det offentligas sida:

  1. Kompetenshöjande insatser om civilsamhällets villkor till medarbetare i offentlig sektor.
  2. Stödfunktioner som ger råd till organisationer i bidrags- och föreningstekniska frågor.
  3. Skapa möjlighet för träffpunkter, gör det möjligt för organisationer att använda skolor eller andra offentliga lokaler på kvällstid och helger.
  4. Kunskap om vad som hindrar underrepresenterade grupper att engagera sig i det civila samhället samt hur offentliga aktörer arbetar för att möta behoven i utsatta områden.

Läs mer på myndighetens webbplats:
https://www.mucf.se/publikationer/utvecklingen-av-ideella-foreningars-villkor
Läs generaldirektör lena Nybergs debattartikel i Dagens Samhälle:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/foreningar-far-ta-over-ansvaret-i-utsatta-omraden-17380
Bilden: Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Foto; MUCF.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *