Utskrifter som tjänst ska spara tid åt Försäkrings­kassan

Försäkringskassan har upphandlat tjänsten utskrifter, istället för att investera i egna skrivare. Avtalet som är värt cirka 33 miljoner kronor under tre år har gått till Atea.

Atea kommer att äga skrivarna hos Försäkringskassan, tillhandahålla användarna hjälp via Servicedesk samt ta ansvar för att skrivarna alltid är i funktion, med support på platsen om fel skulle uppstå. Atea kommer också att mäta och följa upp hur skrivarna används under hela avtalsperioden, för att säkerställa att rätt maskiner finns på plats för myndighetens verkliga behov över tid.

– Med ett helhetsgrepp över utskrifterna som Försäkringskassan nu tar, kommer de att minska antalet felaktiga utskrifter. På så sätt kommer de åt dolda kostnader och gör miljövinster dessutom ökar säkerheten i och med att utskrifter inte hamnar i orätta händer, kommenterar Ulrik Persson, platschef Atea i Sundsvall.

Ateas lösning gör det möjligt för användare att med hjälp av sitt passerkort hämta sina utskrifter från vilken utskriftsenhet som de önskar. Antalet slentrianmässiga utskrifter minskar, medan säkerheten kring utskrifterna ökar, eftersom varje användare måste logga in för att få ut sina utskrifter.

Källa: Atea

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *