V vill ha hårdare krav än utredaren

I dag tisdag lägger utredaren Ilmar Reepalu fram förslaget om begränsning av vinster i privata välfärdsföretag.
Idéerna har kritiserats hårt av vissa men välkomnas av andra. ”Ilmar Reepalus välfärdsutredning har skrämt slag på en hel bransch”, skrev Dagens Industri den 7 november.
Vänsterpartiet vill gå ännu hårdare fram och tycker att ett vinsttak på sju procent inte räcker. ”Bedömningen i nuläget är att det troligen behöver skruvas ned”, säger Ulla Andersson, partiets ekonomiskpolitiska talesperson, till Di.
”Inte en marknad som andra”
Välfärden är inte en marknad som ­andra. Välfärden finansieras gemensamt och är en grundbult i den svenska modellen. Det skriver Ilmar Reepalu i Svenska Dagbladet 7/11 2016.
”Utredningen föreslår att ägare och ledningar för före­tag och organisationer som bedriver välfärdsverksamhet ska ha den erfarenhet och insikt som krävs för att kunna bedriva verksamheten på ett bra sätt”, heter det i debattartikeln. Aktörerna ska också ha en rimlig nivå av ekonomisk stabilitet. De som exempelvis felaktigt tagit emot offentliga bidrag eller begått vissa typer av brott ska inte få äga eller leda välfärdsverksamhet. Alla aktörer inom välfärden måste gå att lita på.
Särskilt tillstånd
Ilmar Reepalu skriver: ”Utredningen föreslår ett särskilt tillstånd för den som vill ta emot offentliga medel. För att få tillstånd krävs att merparten av medlen går till skolan, vården och omsorgen. Ägare ska dock få en rimlig ersätt­ning för de pengar som de själva investerat i verksamheten. Aktörernas rörelseresultat föreslås därför begränsas till en avkastningsränta på operativt kapital. Avkastningsräntan ska beräknas som statslåneräntan ökad med 7 procentenheter. En ­sådan reglering säkerställer att merparten av skatte­medlen stannar kvar i verksamheten och kommer barn, elever, patienter och brukare till del.”
Brott mot EU-rätt?
Ett vinsttak kan sannolikt utgöra ett brott mot EU-rätten, anser juridiska experter. Det skriver Reuters och Affärsvärlden. Ilmar Reepalu uppges tidigare ha sagt att ett vinsttak borde gå att införa utan att bryta mot några lagar.
Enligt tidskriften Affärsvärlden (som citerar Reuters) menar Andrea Sundstrand, upphandlingsexpert och assisterande professor vid Stockholms universitet, att grunden i EU är att alla ska behandlas likvärdigt. ”Så är inte fallet om bolag som gör en viss vinst inte får delta i offentliga upphandlingar”, menar hon, och fortsätter: ”Sverige kan inte hitta på egna undantag (från EU-rätten); det måste göras i Bryssel tillsammans med samtliga medlemsländer.” Professorn i bolagsrätt, Daniel Stattin, vid Uppsala universitet, pekar på risken för att lagen blir tandlös på grund av redovisningsmässiga kryphål: ”Det skulle vara komplicerat, svårt att tillämpa och inte mer än en meningslös gest”, säger han till Reuters.
OFFENTLIGA AFFÄRER följer händelseutvecklingen efter det att utredningen lagts fram på regeringens bord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *