”Vaccinpass ett steg mot kontrollsamhället”

I Sverige introduceras nu helt plötsligt vaccinationsbevisen utan att Statens medicinsk-etiska råd ens konsulterats. Åtgärderna har en mycket tunn koppling till forskningsläget, och exakt vad de grundar sig på är oklart.

Så skriver 18 forskare, läkare och experter på Aftonbladets debattsida. De förordar att vaccinpassen omedelbart avskaffas, ”och att en verkligt öppen och vetenskapligt grundad debatt om Coronaåtgärderna och deras konsekvenser inleds”.

”Låg dödlighet nu” 
Debattörerna framhåller att antalet döda med Covid nu är nämligen lågt I Sverige. Det är få i vårt land som blir allvarligt sjuka, och IVA-beläggningen är normal. Totaldödligheten för 2021 ser enligt SCB:s data ut att hamna under genomsnittet för de senaste tio åren, tillägger debattörerna, och konstaterar:

”Ändå införs nu plötsligt en av de mest extrema åtgärder man kan tänka sig. En övervaknings- och kontrollstruktur som riskerar att få oöverskådliga konsekvenser för hur hela vårt samhälle fungerar och vad det innebär att vara medborgare. Det är inte proportionerligt.”

”En övervaknings- och kontrollstruktur som
riskerar att få oöverskådliga konsekvenser…”

Läs hela artikeln på Aftonbladet:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/7d4Pd8/vaccinpassen-for-oss-mot-kontrollsamhallet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *