Vad är egentligen trygghet?

I många kommuner och företag har frågor som rör trygghet hamnat på agendan. Få har dock definierat vad som avses med trygghet och ännu färre har klarat ut vad som egentligen påverkar tryggheten. Dessutom saknas ofta modeller för hur man mäter och kvalitetssäkrar resultatet av genomförda åtgärder. Vad är trygghet? Vad påverkar tryggheten? Hur kan man mäta trygghet och hur kan trygghetsarbetet kvalitetssäkras?
Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *