Vad kostar olyckan?

En ny rapport har analyserat vad en oljekatastrof utanför Skånes kust skulle kosta samhället. Av en beräknad kostnad på nära två miljarder kronor är saneringskostnaden en relativt liten del.

En fartygsolycka utanför den skånska kusten med efterföljande oljeutsläpp skulle kosta samhället nära två miljarder kronor. Det visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.

Rapporten utgår från ett scenario med en fartygsolycka utanför den skånska kusten där 10 000 ton olja läcker ut och driver in mot land. Av de nära två miljarder kronor som oljeutsläppet beräknas kosta samhället utgör själva saneringen en relativt liten del.

Näringslivet skulle få ta de största konsekvenserna i form av inkomstbortfall från exempelvis turist- och fiskenäring. I exemplet i rapporten beräknas värdet för turistnäringen i det drabbade området minska med 25-50 procent.

Enorma kostnader
I rapporten görs även en analys av övriga kostnader som ofta kan vara svåra att värdera ekonomiskt, såsom att en oljolycka kan försämra rekreationsmöjligheter i det drabbade området.

– I det scenariot och de beräkningar som vi låtit IVL genomföra ser vi vilka enorma kostnader som kan uppkomma för det skånska samhället vid en större oljeolycka till havs – vi talar om storleksordningen två miljarder, som då inkluderar reningen av stränder, förluster för näringarna samt kostnader där prislappen inte syns direkt, såsom attraktionskraften för människor, värdet av rekreation, fritidsaktiviteter och naturupplevelser som kan försvinna för långa perioder, säger Peter Askman, miljöstrateg på Region Skåne.

– Även om siffrorna bygger på en del uppskattningar, så visar den här rapporten att kommuner och stat men framför allt även sjöfarten själv behöver satsa mer på bättre beredskap och förebyggande åtgärder, fortsätter Peter Askman.

Dålig beredskap
En studie gjord av EU-projektet Baltic Master II som presenterades i december visar att fler än hälften av de svenska kustkommunerna helt eller delvis saknar en beredskapsplan för att hantera en oljeolycka utanför den egna kusten. Långt fler har aldrig ens genomfört förebyggande övningar.

Kommunerna har det yttersta ansvaret på land för förebyggande arbete inför eventuella oljeolyckor till havs och för saneringsarbetet när en olycka väl är ett faktum.

Rapporten har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge och EU-projektet Baltic Master II. Rapporten finns att läsa i sin helhet på www.balticmaster.org.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *