Välbehövligt över­skott i kommun­sektorn

Kommunernas och landstingens sammanlagda resultat uppgår till 19 miljarder enligt de preliminära boksluten för 2012. Återbetalning av sjukförsäkringspremier för 2007 och 2008 från AFA-försäkring, drygt 11 miljarder, är huvudförklaringen till överskottet, rapporterar Sveriges Kommuner och Landsting.

Kommunernas resultat för 2012 uppgår till 14 miljarder kronor och 19 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Landstingens resultat uppgår till 5 miljarder kronor och 17 av 20 landsting redovisar överskott.

– Tack vare ett framgångsrikt arbete med att minska sjukskrivningarna i sektorn återbetalas sjukförsäkringspremier på drygt 11 miljarder kronor 2012. Tillfälliga pengar som kommer väl till pass när angelägna investeringsbehov ska finansieras eller lån amorteras, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Även om vi nu ser en långsam återhämtning av konjunkturen riskerar kostnaderna att öka i snabbare takt än tillväxten av skatteintäkterna i kommuner och landsting. Stora engångsintäkter år 2012 innebär inte att synen på den framtida ekonomin i sektorn förändras, säger Anders Knape.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *