Växjö ordnar tävlings­upphandling

Växjö, som profilerar sig som en träbyggnadsstad, har dragit igång en tävlingsupphandling för trähusföretag. Målet är att bygga 30-40 bra och prisvärda bostäder öster om Furutåskolan i Växjö.

– Det finns ett stort behov av nya och prisvärda bostäder i Sverige, och särskilt för de många små hushållen. I Småland finns stora delar av Sveriges träbearbetande trähusindustri. Genom det här initiativet får vi förhoppningsvis bygga bra och prisvärda lägenheter samtidigt som vi simulerar till produktutveckling, säger kommunalråd Bo Frank.

Bakom initiativet står Växjö kommun och Virserums Konsthall i samarbete med Växjöhem och Trä och möbelföretagen (TMF). Växjö kommun har nyligen givit sina fastighetsbolag i uppdrag att bygga mer i trä.

Kristina Thorvaldsson som är planeringschef har varit med och formulerat målen med upphandlingen.

­– Vårt planerings- och utvecklingsarbete utgår alltid från kommunens miljömål som syftar till en hållbar utveckling. Att bygga hus i trä bidrar till det, bland annat eftersom träet binder koldioxid. Inom träregion Småland arbetar man just nu för att kunna utveckla Småland som centrum för industriellt byggande i trä. Den här tävlingsupphandlingen är en viktig del av Växjö kommuns näringslivsarbete, säger Kristina Thorvaldsson.

Bakom själva upphandlingen står Växjö kommuns fastighetsbolag, Växjöhem.

– Växjöhem vill vara en aktiv part i utvecklingen av nya koncept på bostadsmarknaden. Här efterfrågar vi ett långt rationaliserat byggande med moduler och flexibla system. Det blir spännande att se vad vi får för förslag, säger Carina Herbertsson, tf VD.

Initiativtagare är konsthallen
I maj 2013 öppnar TRÄ 2013 på Virserums Konsthall, norra Europas största utställning om trä och hållbarhet. Som en del av förberedelserna har konsthallen tagit initiativ till upphandlingen.

– Skog och trä har tidigare tagits för givna i Småland. Nu har politiken äntligen insett den enorma potentialen ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Kommunikation är en av de viktigaste bitarna vid produktutveckling, den står vi för. Och idéer, säger konsthallens chef Henrik Teleman.

Upphandlingen genomförs i två skeden. Första deadline är 31 maj då tre trähusföretag väljs ut för att lämna detaljerade anbud. Förhoppningen är att få till byggstart redan nästa år.

Källa: Växjö kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *